Renault eWays – barometr mobilności elektrycznej
80% Europejczyków chce, aby pojazdy elektryczne i hybrydowe rozwinęły się masowo w ciągu 10 lat
09.12.2020

Renault eWays – barometr mobilności elektrycznej

W ramach badania Renault eWays poświęconego mobilności elektrycznej dziś i w przyszłości Grupa Renault wraz z instytutem badania opinii publicznej Ipsos przyjrzeli się mobilności elektrycznej po kryzysie COVID-19. „Barometr mobilności elektrycznej Renault eWays” szczegółowo przedstawia wzrost zainteresowania pojazdami elektrycznymi w Europie oraz ich coraz większą popularność.

Elektryfikacja pojazdów zapowiada zmianę krajobrazu mobilności, a zmiana ta nabiera tempa. Pomimo kryzysu gospodarczego związanego z COVID-19, który wpływa na cały światowy rynek motoryzacyjny, rejestracje pojazdów w 100% elektrycznych w okresie od stycznia do października 2020 r. wzrosły w Europie o 70% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. O ile sprzedaż pojazdów elektrycznych i hybrydowych w 2020 roku istotnie zwiększyła się, o tyle w nadchodzących latach powinna wzrosnąć jeszcze bardziej.

Barometr mobilności elektrycznej Renault eWays potwierdza również stale rosnącą świadomość Europejczyków w zakresie wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi. W tym kontekście ośmiu na dziesięciu Europejczyków oczekuje zwiększenia podaży pojazdów hybrydowych i elektrycznych w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

Większość Europejczyków, przekonanych o korzyściach, jakie wynikają dla środowiska z użytkowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych, opowiada się za przejściem na zelektryfikowane układy napędowe. W rzeczywistości prawie jeden Europejczyk na dwóch uznaje to nawet za priorytet. Oczekuje się, że przejście na pojazdy elektryczne i hybrydowe nie będzie postrzegane jako przemijająca moda, a 54% respondentów uważa, że przejście to jest zbyt wolne.

Barometr eWays
54% badanych uważa, że przejście na pojazdy elektryczne i hybrydowe przebiega zbyt wolno

 

Europejczycy są przekonani, że pojazdy elektryczne i hybrydowe pomogą ograniczyć zanieczyszczenia. Opierając się na tym przekonaniu, 38% z nich twierdzi, że jest gotowy szybko przejść na pojazdy elektryczne, podczas gdy trend ten jest jeszcze silniejszy w przypadku pojazdów hybrydowych, a 47% uważa, że możliwe jest, że ich następny samochód będzie hybrydowy. Paradoksalnie, mimo że preferowane są pojazdy zelektryfikowane, stwierdza się brak doświadczenia w jeździe takimi autami: 76% Europejczyków twierdzi, że nigdy nie prowadzili samochodu elektrycznego ani hybrydowego.

Na koniec kryzys związany z COVID-19 zmienił przyzwyczajenia Europejczyków  w zakresie przemieszczania się. 43% z nich jako główne kryterium wyboru środka transportu deklaruje obecnie ryzyko epidemii i zarażenia, w szczególności w Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej Brytanii. (Oprac. ww)