Z historii flot samochodowych

Wykorzystywanie flot samochodowych w życiu społecznym i gospodarczym świata jest tak stare, jak stara jest motoryzacja.
Od kiedy tylko do napędu pojazdów zaczęto używać pary, a później ropy, samochody stały się popularnym narzędziem zarówno do przewozu początkowo ludzi, towarów a później sportów samochodowych.

Cały ten proces trwał i rozwijał się latami.
Jak on przebiegał przedstawiamy w cyklu publikacji "Z historii flot samochodowych".