110 lat historii flot samochodowych w Polsce

Wykorzystywanie flot samochodowych w życiu społecznym i gospodarczym świata jest tak stare, jak stara jest motoryzacja.
Od kiedy tylko do napędu pojazdów zaczęto używać pary, a później ropy, samochody stały się popularnym narzędziem zarówno do przewozu początkowo ludzi, a następnie towarów.

Cały ten proces trwał i rozwijał się latami.
Jak on przebiegał dowiemy się z interesującej, nieopublikowanej jeszcze książki Tomasza Szczerbickiego „110 lat historii flot samochodowych w Polsce”, której fragmenty zamieszczamy systematycznie na naszym portalu.