Spokojnego nowego Iveco
Tzw. brygadówki nie podlegają akcyzie
Katarzyna Jessa
01.02.2024

Tzw. brygadówki nie podlegają akcyzie

Rozmowa z Katarzyną Jessa, adwokatem i mediatorem, starszym prawnikiem w Gekko Taxens

 

Redakcja: Ostatnio dużo – i to dobrego – dzieje się w obszarze opodatkowania akcyzą tzw. brygadówek, a więc samochodów dostawczych z dwoma rzędami siedzeń. Na początek proszę wyjaśnić, z jakimi problemami w tym obszarze musieli mierzyć się przedsiębiorcy.

Katarzyna Jessa: Jeszcze do niedawna zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne uznawały, że brygadówki to samochody osobowo-towarowe, tj. pojazdy przeznaczone do przewozu o maksymalnej liczbie miejsc siedzących do dziewięciu osób (wraz z kierowcą), których wnętrze może być używane bez zmiany konstrukcji do przewozu zarówno osób, jak i towarów. Takie przeznaczenie powodowało, że powinny zostać zaklasyfikowane na potrzeby podatku akcyzowego do kodu CN 8703, co powodowało konieczność zapłaty podatku z tytułu pierwszej sprzedaży takich pojazdów na terytorium Polski lub ich wewnątrzwspólnotowej dostawy. Problem dotyczył jednak również tzw. brygadówek, które zostały „wyprodukowane” w Polsce poprzez dokonanie zmian konstrukcyjnych w furgonie, polegających na montażu drugiego rzędu siedzeń. W takich przypadkach organy twierdziły, że dokonana przebudowa powodowała zmianą rodzaju samochodu z ciężarowego na osobowy, co skutkowało obowiązkiem zapłaty akcyzy.

Podejście zaczęło się zmieniać już w ubiegłym roku...

30 sierpnia 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym wskazał kryteria, których spełnienie powoduje, że dany pojazd nie jest przeznaczony zasadniczo do przewozu osób, lecz do transportu towarów i sprzętu, a w konsekwencji powinien być klasyfikowany według
CN 8704, co wiąże się z brakiem akcyzy. Chodzi m.in. o odrębne kabiny (jedna dla kierowcy i pasażerów, druga – dla części ładunkowej), stałą przegrodę pomiędzy częścią dla kierowcy i pasażerów a przestrzenią ładunkową (wykorzystywaną wyłącznie do przewozu towarów), brak okien, udogodnień dla pasażerów (również w części ładunkowej), a także typowych dla pojazdów osobowych elementów komfortowych i wykończenia wnętrz w tylnej części pasażerskiej. Te kryteria spełnia zdecydowana większość typowych dostawczych furgonów, nawet po tym, jak zostaną poddane przeróbkom konstrukcyjnym, polegającym na wyposażenie ich w drugi rząd siedzeń.

Czy w ślad za ubiegłorocznym orzeczeniem wydano kolejne wyroki korzystne dla podatników?

Tak, jest ich coraz więcej. To, że furgony z dwoma rzędami siedzeń są pojazdami ciężarowymi, a w konsekwencji nie podlegają one akcyzie, potwierdził m.in. WSA w Warszawie. Sprawa, w której wypowiedział się sąd, została zainicjowana przez naszego klienta – spółkę, której przeważającym przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie przeprowadził kontrolę podatkową i uznał, że spółka nie zapłaciła podatku akcyzowego od tzw. brygadówek. Ta jednak nie zgodziła się z takim stanowiskiem, dlatego w jej imieniu złożyliśmy skargę do WSA, który uchylił niekorzystną interpretację.

Jakie argumenty przekonały sąd?

Spółka wskazała m.in. na niepodlegającą demontażowi przegrodę, która znajduje się za drugim rzędem siedzeń. Dodatkowo, zdaniem skarżącej, oddzielenie wszystkich miejsc siedzących od przestrzeni towarowej oraz wyposażenie ich w pasy to dziś absolutne minimum, które pozwala zapewnić elementarne bezpieczeństwo brygadzie pracowników, przewożonych wraz ze sprzętem oraz towarami. Argumentacja sądów wreszcie zdaje się więc przystawać do współczesnych realiów.

Co nowe wyroki oznaczają dla przedsiębiorców?

Dzięki nowym orzeczeniom, przedsiębiorcy, np. ci, którzy zajmują się zabudową pojazdów, będą mieli większą pewność co do podejmowanych działań. Nowe wyroki otwierają też możliwość ubiegania się o zwrot akcyzy przez przedsiębiorców, którzy zapłacili już podatek.

Czy zmiana podejścia sądów kończy problem opodatkowania akcyzą pojazdów firmowych, które wykorzystywane są głównie do przewozu towarów?

Sądy nadal klasyfikują do kodu CN 8703 – właściwego dla samochodów osobowych, opodatkowanych akcyzą – tzw. kombivany. W przywoływanym już wyroku WSA w Warszawie stwierdził, że ogólny wygląd takich pojazdów nie różni się od wyglądu samochodów osobowych typu kombi, które również pozwalają na przewóz gabarytów, a mimo to uznawane są za auta osobowe. Z drugiej strony, jeszcze 2-3 lata temu podatnikom nie udało się przeforsować stanowiska nawet w odniesieniu do brygadówek. Niewykluczone zatem, że również w odniesieniu do kombivanów linia orzecznicza ulegnie w przyszłości zmianie.

Dziękujemy za rozmowę

________________________


Katarzyna Jessa jest adwokatem i mediatorem, starszym prawnikiem w Gekko Taxens. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i pozasądowych, w szczególności w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Reprezentuje Klientów na wszystkich etapach sporów z organami administracji, w tym również podczas kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej i postępowania podatkowego. Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Szczecińskim, ukończyła również Podyplomowe Studia „Zarządzanie Restrukturyzacją i Naprawą Przedsiębiorstw” oraz Podyplomowe Studia „Akademia Spółek” prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Wspiera polubowne metody rozwiązywania sporów jako mediator m.in. Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Stowarzyszeniu Prawników Rynku Motoryzacyjnego.