Zarządzanie flotą

Informacje pomocne przy zakupach taboru, wyborze sposobu jego finansowania, problemy związane z ustalaniem wartości rezydualnej oraz bieżące informacje dotyczące aktualnych badań i rozwiązań w tym względzie, stale aktualizowane zmiany w prawie dotyczące flot, również w sferze podatkowej, prezentacje i materiały związane z jak najkorzystniejszym wyborem ubezpieczyciela taboru.