Zagadki dokumentów pojazdu
Często też mylimy dowód rejestracyjny z tzw. dowodem miękkim czyli czasowym

Zagadki dokumentów pojazdu

Rzadko zaglądamy do dokumentów pojazdu. Dzieje się tak na ogół wtedy, gdy jest to potrzebne np. do czynności administracyjnych związanych chociażby ze zmiana właściciela pojazdu. Często też mylimy dowód rejestracyjny z tzw. dowodem miękkim czyli czasowym, która to nazwa w Prawie o ruchu drogowym nie występuje.


Zacznijmy od tego ostatniego. Poprawna nazwa dokumentu wydawanego na określony czas to pozwolenie czasowe. Według artykułu 71 Prawa o ruchu drogowym, „dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe”.

Pozwolenie czasowe wydawane jest na 30 dni. Jednorazowo, po złożeniu pisma wraz
z uzasadnieniem może zostać przedłużone jeszcze o 14 dni. Przekroczenie terminu ważności grozi nałożeniem mandatu podczas kontroli drogowej, a dodatkowo funkcjonariusz policji ma obowiązek uniemożliwić dalszą podróż. Nie należy także kupować pojazdu z pozwoleniem czasowym, gdyż rodzi to wiele problemów dla kupującego podczas przerejestrowywania pojazdu. Pozwolenie czasowe, czyli czasowa rejestracja jest dokumentem potwierdzającym rejestrację, pozwalającym na poruszanie się na drogach.

Dokument pod nazwą pozwolenie czasowe składa się z dwóch stron, natomiast dowód rejestracyjny z sześciu. Tym samym więcej w nim oznaczeń, które kryją się pod poszczególnymi kodami. Na pierwszej stronie zarówno pozwolenia czasowego, jak i dowodu rejestracyjnego znajdują się informacje zawierające dane pojazdu, numer identyfikacji VIN, a także data pierwszej rejestracji.

Oznaczenia poszczególnych kodów:

A – numer rejestracyjny pojazdu,
B – data pierwszej rejestracji pojazdu,
C – dane posiadacza pojazdu/właściciela pojazdu,
D – dane pojazdu,
E – numer identyfikacyjny pojazdu,
F.1 – maksymalna masa całkowita,
G – masa własna,
H- okres ważności dowodu,
I – data wydania dowodu rejestracyjnego,
K – numer świadectwa homologacji typu pojazdu,
P.1, P.2, P.3 – dane silnika,
Q –stosunek mocy do ciężaru (w KW/kg),
S.1, S.2 – liczba miejsc siedzących/stojących,
F.2, F.3 –dopuszczalna masa całkowita pojazdu/zespołu pojazdów,
J – kategoria pojazdu,
L – liczba osi,
O.1, O.2 – maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem/bez hamulca.

Niektóre rubryki są niewypełnione, gdyż dotyczą konkretnego pojazdu o danej specyfice.
Na przykład kod Q dotyczy motocykli i motorowerów.
W pozwoleniu czasowym znajduje się znacznie mniej kodów. Te, które są oznaczają
to samo, co te w dowodzie rejestracyjnym.