Spokojnego nowego Iveco
Leasing z optymizmem
ZPL skupia obecnie 33 podmioty: 32 firmy leasingowe oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów
08.02.2024

Leasing z optymizmem

Po raz pierwszy w historii poziom inwestycji sfinansowanych leasingiem w jednym roku przekroczył 100 mld zł. Łączna wartość aktywów będących w użytkowaniu klientów firm leasingowych to ponad 200 mld zł. Związek Polskiego Leasingu podsumował wyniki branży leasingowej za 2023 r.
Wyniki branży leasingu za 2023 rok pokazują optymistyczny trend wzrostowy. Wartość 102 mld 514 mln zł. oznacza wzrost o 16,3 proc. w porównaniu z 2022 rokiem. Należy podkreślić, że
w Polsce - na tle innych krajów UE - leasing jest dla przedsiębiorców preferowanym sposobem finansowania inwestycji.

Źródło: KOMISJA EUROPEJSKA - BADANIE ANKIETOWE NA TEMAT DOSTĘPU PRZEDSIĘBIORSTW DO FINANSOWANIA (SAFE) – grudzień 2023


Jak kształtowała się struktura finansowania przedmiotów leasingu?

Wiodącym sektorem dla polskiej branży leasingowej jest finansowanie pojazdów lekkich. W ujęciu kwotowym jest to 48,9 proc. całego rynku, a razem z pojazdami ciężarowymi - aż 70,9 proc. Maszyny i inne urządzenia były przedmiotem około ¼ wartości umów (24,4 proc.), a inne transakcje (razem z nieruchomościami) osiągnęły niemal 5 proc.

Wśród zawieranych kontraktów zdecydowanie dominują transakcje leasingowe. Ich wartość na koniec 2023 r. wyniosła 89,1 mld zł. Znacznie rzadziej zawierane są umowy pożyczki - ich łączna wartość w 2023 r. wyniosła 13,4 mld zł.Największą (48,5 proc.) grupą klientów są mikro firmy, czyli klienci o obrotach do 5 mln zł.
Klienci więksi, o obrotach od 5 do 20 mln zł. stanowią dziś 20,2 proc. a 29,2 proc. udziału
w strukturze klientów firm leasingowych mają firmy o obrotach powyżej 20 mln zł.

W grupie pojazdów lekkich 85 proc. to pojazdy osobowe, natomiast 15 proc. pojazdy dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony DMC. Pojazdy lekkie w największym stopniu (60,7 proc.) trafiły do najmniejszych firm o obrotach rocznych do 5 mln zł. Wśród pojazdów ciężarowych, leasingiem najczęściej finansowany jest zakup ciągników siodłowych (54 proc.), naczep
i przyczep (22 proc.), pojazdów powyżej 3,5 tony DMC (19 proc.) oraz autobusów (5 proc.).

Natomiast, w 2023 roku nastąpiło zmniejszenie znaczenia sektora mikro w finansowaniu maszyn, ale nadal jest to największy segment (44,5 proc). Nastąpił wyraźny wzrost znaczenia firm o rocznych obrotach powyżej 20 mln zł.

Mimo, że wojna w Ukrainie przyniosła wyraźny spadek odczytów PMI. Równocześnie poprawiał się jednak szerszy indeks koniunktury GUS, który w większym stopniu uwzględnia oceny mniejszych i średnich firm.

Prognozy branży leasingu na 2024 rok

Pomijając nieruchomości, które są ciągle na minusie, łącznie aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe w 2024 roku mogą przekroczyć ponad 118 mld złotych.


Według ekspertów ZPL, rok 2024 przyniesie rozwój gospodarczy oparty na mocnych wydatkach konsumentów i rosnących inwestycjach firm, co wyraźnie będzie wspierało wyniki rynku leasingu. (ww)