Spokojnego nowego Iveco
Branża CFM – powrót do "normalności"
Wzrost sprzedaży nowych aut w naszym kraju był zbliżony do tego odnotowanego w całej UE
07.02.2024

Branża CFM – powrót do "normalności"

Rynek wynajmu długoterminowego utrzymuje solidne tempo rozwoju, które w 2023 roku osiągnęło poziom 9% r/r. Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) raportuje, że w wynajmie długoterminowym znalazło się co czwarte nowe auto osobowe nabywane w zeszłym roku przez firmy i przedsiębiorców w Polsce. Wysoką dynamikę wzrostu odnotował także rynek Rent a Car, który w zeszłym roku urósł o 12,3% r/r.

 

Dwucyfrowe tempo wzrostu sprzedaży nowych samochodów utrzymywało się przez cały miniony rok, a rynek motoryzacyjny odbudowywał się po rekordowo trudnym roku 2022, kiedy branża motoryzacyjna musiała zmagać się z kilkoma niespotykanymi wcześniej w historii problemami jednocześnie. Kryzys podażowy, a więc brak dostępności nowych aut lub czas oczekiwania na dostarczenie pojazdu wydłużony nawet do kilkunastu miesięcy, w połączeniu z bardzo dynamicznym wzrostem cen samochodów, spowodowały znaczące wyzwania na rynku.

W 2022 roku sprzedaż nowych samochodów osobowych w Polsce była niższa nawet od pandemicznego, wypełnionego lockdownami roku 2020 (419 tys. aut w 2022 r. wobec 428 tys. aut w 2020 r.).
Poprawa sytuacji z dostępnością aut w 2023 roku nie mogła doprowadzić do innego efektu, niż odbicie rynku od historycznego dna, a w konsekwencji do imponujących wzrostów sprzedaży, szczególnie w porównaniu rok do roku.

Stabilne wzrosty sprzedaży bez efektu niskiej bazy

Filarem sprzedaży nowych aut w Polsce w 2023 roku były firmy oraz przedsiębiorcy i to w ich przypadku dynamika wzrostu sprzedaży była największa, osiągając poziom 15,5% r/r. Podobnie do całego rynku motoryzacyjnego, tak wysoki wzrost to efekt niskiej bazy roku 2022. Co więcej, tempo wzrostu sprzedaży w poszczególnych formach finansowania samochodów do firm znacząco się różniło i było ściśle powiązane z poziomem sprzedaży w roku 2022, inaczej mówiąc, było tym większe, im bardziej dany rodzaj finansowania ucierpiał w wyniku kryzysu podażowego. W efekcie, najwyższą dynamikę wzrostu sprzedaży nowych aut, na poziomie 20,8% r/r, odnotowano w przypadku zakupu ze środków własnych, kredytu oraz klasycznego leasingu liczonych razem. Warto zauważyć, że w tych formach finansowania rok wcześniej (w 2022 r.) wystąpił z kolei najwyższy spadek sprzedaży -14% r/r.Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała w przypadku wynajmu długoterminowego samochodów, który nawet w trudnych czasach gospodarczych cechuje w Polsce relatywnie duża odporność na zewnętrzne czynniki gospodarcze i zachowuje on stabilny (i nieustannie rosnący) poziom sprzedaży, nie podlegający dużym wahaniom.

W roku 2023 sprzedaż w wynajmie długoterminowym w Polsce urosła o 1,9% r/r i co ważne baza porównawcza roku 2022, w przeciwieństwie do reszty rynku i konkurencyjnych rodzajów finansowania, nie była w tym przypadku niska. Odmiennie od całego rynku motoryzacyjnego i konkurencyjnych rozwiązań, w 2022 r. czyli okresie rekordowego spowolnienia w branży motoryzacyjnej, wynajem długoterminowy w naszym kraju odnotował również wzrost sprzedaży na poziomie 2,3% r/r, co wyróżniało go na tle rynku.W wynajmie długoterminowym znalazł się co czwarty (24,8%) nowy samochód osobowy nabywany przez firmy i przedsiębiorców w Polsce w zeszłym roku, co oznacza że branża zakupiła na potrzeby oferowanych usług łącznie 85,5 tys. aut.

Wysokie tempo wzrostu

Opublikowane dane PZWLP potwierdzają, że wynajem długoterminowy samochodów w Polsce nieprzerwanie od kilku lat rozwija się w wysokim tempie. Pod względem najważniejszego dla tej branży wskaźnika, a więc łącznej liczby aut, rynek wynajmu długoterminowego odnotował w 2023 roku wzrost 9% r/r.

- Dynamika wzrostu rynku wynajmu długoterminowego samochodów Polsce utrzymuje się nieprzerwanie, już od lat, na dobrym, stabilnym poziomie, w ostatnich dwóch latach oscylującym wokół 9% – mówi Robert Antczak, prezes Zarządu PZWLP.

Co warte podkreślenia, był to przecież bardzo trudny czas dla całej gospodarki, w tym również dla rynku motoryzacyjnego, który zmagał się z bezprecedensowymi, niekorzystnymi zjawiskami jak np. obniżona podaż nowych aut, czy duże wzrosty cen pojazdów. Branża wynajmu długoterminowego odróżnia się na tym tle i to w sposób bardzo wyraźny od reszty rynku motoryzacyjnego i konkurencyjnych form finansowania. Liczba aut znajdujących się na polskim rynku w wynajmie długoterminowym konsekwentnie i szybko rośnie, można powiedzieć, że niezależnie od czynników makroekonomicznych. Usługa ta stanowi coraz ważniejszą część rynku motoryzacyjnego w naszym kraju, stając się jedną z najważniejszych form finansowania samochodów. Jeszcze dekadę temu świadomość wynajmu długoterminowego w Polsce nie była duża, korzystały z niego głównie duże korporacje. Dzisiaj wynajem długoterminowy jest już coraz lepiej wykorzystywany nawet wśród najmniejszych przedsiębiorców w Polsce, którzy stanowią coraz większą grupę klientów naszej branży - podsumowuje prezes PZWLP. (ww)