Trzy pytania do Wojciecha Rowińskiego, dyrektora generalnego Scania Polska
Wojciech Rowiński, dyrektor generalny Scania Polska
13.12.2022

Trzy pytania do Wojciecha Rowińskiego, dyrektora generalnego Scania Polska

Kondycja branży transportowej AD 2022. O perspektywach rozwoju napędów alternatywnych w pojazdach użytkowych mówi Wojciech Rowiński, dyrektor generalny Scania Polska.

 

Redakcja: Analizy rynkowe dotyczące branży transportowej wskazują, że rynek pojazdów ciężarowych nie jest stabilny. Mimo, iż dotychczas radził sobie nieco lepiej z zakłóceniami dostaw półprzewodników niż inne kategorie pojazdów, to po wybuchu wojny za wschodnią granicą sytuacja się skomplikowała dodatkowo brakami komponentów z Ukrainy. Jak pan ocenia kondycję branży transportowej na koniec 2022 roku ?

Wojciech Rowiński: Branża transportowa ma przed sobą kilka wyzwań. Zarówno pandemia COVID-19, jak i wojna w Ukrainie spowodowały, że przewóz towarów stał się mniej stabilny, a ich dostępność bardzo utrudniona. Dochodzą do tego duże wahania kosztów paliwa, czy trudności z pozyskaniem kierowców. Ze względu na kłopoty z dostawami, eksploatacja pojazdów znajdujących się we flocie klientów ulega przedłużeniu. Stąd bardzo duży wzrost zainteresowania długimi kontraktami serwisowymi, przedłużaniem umowy leasingowej, możliwością niepodnoszenia kosztów eksploatacji przy wydłużonym czasie eksploatacji pojazdów. Obserwujemy też ożywienie w wynajmie pojazdów.

Te wszystkie elementy pozwalają firmom transportowym w miarę stabilnie przejść przez czas oczekiwania na nowe pojazdy. Taka sytuacja sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców zaczyna się zastanawiać, czy odnawiać floty, szczególnie te dystrybucyjne, ponownie na „stare” układy napędowe oparte o silniki spalinowe, czy może już wchodzić w nowe napędy w pełni elektryczne, hybrydowe, niskoemisyjne oparte o biogaz, które będą miały mniejszy ślad węglowy. Oznacza to, że oferty takich flot będą znacznie atrakcyjniejsze dla końcowego odbiorcy, który też chce się wykazać, że w całym ciągu produkcyjnym ślad węglowy z jego działalności jest bardzo niski.

Czy napędy alternatywne mogą być remedium na kondycję branży transportu ciężarowego?

Liczba pojazdów elektrycznych na rynku jest niewystarczająca, aby spowodować widoczną zmianę chociażby w ekonomii firmy. Natomiast obecna sytuacja powinna bardzo gwałtownie przyspieszyć zainteresowanie wszelkimi alternatywnymi systemami napędowymi.

Czy przewoźnicy są mentalnie przygotowani na zmianę napędów w swoich flotach transportowych? Scania już posiada w swojej ofercie paletę tego typu pojazdów?

Sadzę, że branża transportowa zdaje sobie sprawę z nieuchronności zmian. Dopóki systemy transportowe i infrastruktura ładowania, a także gotowość zleceniodawców do inwestycji w czystszy transport nie osiągnie wymaganego poziomu, to przewoźnicy wciąż będą traktować elektromobilności, jako wyzwanie. Oczywiście, jeżeli będzie dostateczna infrastruktura, to bardzo wiele firm zacznie zmieniać swoje tabory na te napędzane elektrycznie, chociażby poprzez testowanie na części swoich flot. Z dużym naciskiem chciałbym podkreślić, że transport ciężki będzie elektryczny. Możemy się spierać, czy będzie to za lat 5, 10, 15, ale jak silnik parowy nie był w stanie konkurować ze spalinowym, tak samo spalinowy nie jest w stanie w długim okresie konkurować z elektrycznym.

Dziękujemy za rozmowę