S8 z odcinkowym pomiarem prędkości
Urządzenia, które zostaną zainstalowane to system kamer, który automatycznie określi czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi
14.04.2021

S8 z odcinkowym pomiarem prędkości

Dwa odcinkowe systemy pomiaru prędkości będą od listopada br. kontrolować prędkość samochodów na przechodzącej przez Warszawę drodze ekspresowej S8. Urządzenia zostaną zainstalowane na dwóch odcinkach pomiędzy węzłem Łabiszyńska a węzłem Piłsudskiego (Marki) oraz węzłem Konotopa a węzłem Bemowo (ul. Lazurowa). Pomiary będą prowadzone w obu kierunkach na wszystkich nitkach głównego ciągu trasy S8.


Miejsca zostały wytypowane wspólnie przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Wybór lokalizacji poprzedziły kilkukrotne wizje lokalne oraz analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Postanowiono, że ze względu na skalę oraz skutki zdarzeń drogowych do których dochodzi na trasie S8, konieczne jest objęcie drogi stałymi kontrolami prędkości.

Urządzenia, które zostaną zainstalowane to system kamer, który automatycznie określi czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Funkcjonalność kamer umożliwi przyporządkowanie do pojazdu, którym przekroczono prędkość szeregu danych, w tym m.in.: miejsca, daty i czasu pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalnej dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu którym poruszał się samochód. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej.

GDDKiA
Zarejestrowane zdjęcia będą przesyłane online do systemu centralnego CANARD


Dzięki współpracy z zarządcą drogi – GDDKiA w Warszawie, do montażu urządzeń zostanie wykorzystana już funkcjonująca infrastruktura drogowa. Zarządca drogi zapewni także przyłącza energetyczne, do których zostaną podłączone urządzenia.

Zgodnie z warunkami podpisanej umowy, wykonawca ma czas do końca października tego roku na montaż i oddanie urządzeń gotowych do wykonywania pomiarów. Koszt montażu urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości na trasie S8 wyniesie blisko 4 mln zł. GDDKiA zabiega też, aby Główny Inspektorat Transportu Drogowego uruchomił odcinkowy pomiar prędkości w tunelu na Ursynowie w ciągu S2 Południowej Obwodnicy Warszawy. (oprac. ww)