Zwolnij, policyjna akcja „Prędkość”
W nowym taryfikatorze zmieniły się nie tylko kwoty, ale również progi przekroczeń, które są liczone co 5 km/h (Foto: Lubuska Policja)
12.08.2022

Zwolnij, policyjna akcja „Prędkość”

Policja prowadzi ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Działania mają charakter międzynarodowy i są koordynowane przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL.

 

Należy spodziewać się większej niż zazwyczaj liczby patroli i kontroli, podczas których policjanci będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość.

Nad bezpieczeństwem uczestników ruchu czuwać będą również policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest ujawnianie kierujących dopuszczających się agresywnych zachowań oraz niebezpiecznych wykroczeń, w tym przekraczania dopuszczalnej prędkości.

(Foto: BRD KGP)

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest ściśle związane z przestrzeganiem przez kierujących obowiązujących przepisów, w tym limitów prędkości, natomiast ujawnianie wykroczeń związanych z prędkością jest istotnym zadaniem europejskich służb policji drogowej, nie tylko podczas prowadzonych działań, ale też przez cały rok.

Nowy taryfikator mandatów nie pobłaża żadnemu kierowcy, który przekroczy prędkość. Zmieniły się nie tylko kwoty, ale również progi przekroczeń, które są one liczone co 5 km/h. W ten sposób za przekroczenie prędkości obowiązują mandaty:

● do 10 km/h to mandat w wysokości 50 zł,
● od 11 km/h do 15 km/h – 100 zł,
● od 16 km/h do 20 km/h – 200 zł,
● od 21 km/h do 25 km/h – 300 zł,
● od 26 km/h do 30 km/h – 400 zł,
● ponad 30 km/h – 800 zł,
● ponad 40 km/h – 1000 zł,
● ponad 50 km/h – 1500 zł,
● ponad 60 km/h – 2000 zł,
● ponad 70 km/h – 2500 zł.


W przypadku zakazu prowadzenia pojazdów i regularnego łamania go, kierowcy grozi kara więzienia do 5 lat oraz przedłużenie zakazu. (ww)