Tankowanie paliwa pod kontrolą
System GPS ochroni bak przed złodziejem paliwa
19.11.2020

Tankowanie paliwa pod kontrolą

Paliwo jest jednym z istotniejszych elementów kosztowych w budżecie każdej firmy transportowej. Szacuje się, że 35-40% wydatków firmy pochłaniają wydatki na paliwo. Można je znacznie zredukować korzystając z nowoczesnych systemów monitorowania
i zarządzania pojazdami.


Kierowcy często jeżdżą zbyt szybko, ponieważ chcą zwiększyć liczbę kursów czy szybciej skończyć pracę. Generuje to dla firmy dodatkowe koszty – badania wskazują, że agresywna jazda (nagłe hamowanie i przyspieszanie, utrzymywanie wysokiej prędkości) może zwiększyć zużycie paliwa nawet o 30% na autostradzie i o 40% w mieście. Ponadto, kierowca nadkładający drogi lub szukający objazdów niepotrzebnie marnuje czas i benzynę. Dlatego większe wydatki na paliwo generuje także brak nawigacji, która wyznaczyłaby optymalną trasę i ostrzegała w czasie rzeczywistym o utrudnieniach na drodze.
W przypadku pojazdów użytkowych zdarza się, że kierowcy zostawiają je „na chodzie” aby usunąć przeszkodę na drodze czy wypełnić dokumenty. Każdy kierowca robi to przez kilka minut, jednak po pomnożeniu przez liczbę pojazdów, dni w miesiącu i rosnącą cenę paliw może to wygenerować sporą dziurę w budżecie. Każda godzina pracy na biegu jałowym to nawet do dwóch litrów zmarnowanego paliwa.

Jak ograniczyć złe nawyki?
W obniżeniu kosztów pomóc mogą rozwiązania telematyczne umożliwiające monitorowanie stanu pojazdów i zdalne zarządzanie nimi.
Powiadomienia otrzymywane w wiadomościach e-mail lub SMS wskażą, że pojazd został pozostawiony na jałowym biegu, przekracza dozwoloną prędkość czy opuszcza określoną strefę,
w której powinien się znajdować. Dzięki raportom o prędkości, postojach czy trasach możliwe jest kontrolowanie zachowania kierowców. Statystyki pojazdu zapewnią dokładne informacje o przejechanych kilometrach i zużyciu paliwa. Powiadomienia o przeglądach ułatwią serwisowanie pojazdów i unikanie usterek, które mogą zwiększać zużycie paliwa lub prowadzić do większych awarii. Nawigacja wybierze optymalną trasę z uwzględnieniem aktualnych utrudnień na drogach w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Potwierdzony zysk
Wyposażenie parku samochodowego w nowoczesne urządzenia monitorujące auta firmowe - wzmacnia pozycję negocjacyjną firmy podczas ustalania wysokości składki ubezpieczenia.
Po drugie, profesjonalnie kontrolując lokalizację swoich pojazdów, czy przestrzeganie przepisów przez kierowców, firmy stają się bardziej wiarygodnym partnerem, generującym mniejsze ryzyko ubezpieczeniowe. Technologie satelitarne zwiększają zarówno bezpieczeństwo pracowników,
jak i pozwalają szybciej uzyskać wsparcie gwarantujące im stałą mobilność i umożliwiające płynną działalność firmy. Praktyka potwierdza, że technologie te zapewniają kierowcom uzyskanie szybszej pomocy - zarówno w razie wypadku, jak i wszelkich innych utrudnień w podróży.
Ogólna idea działania takiego mechanizmu jest prosta. Kierowca jest w posiadaniu urządzenia (terminala), dzięki któremu może szybko i łatwo wezwać pomoc. Przy zastosowaniu specjalistycznych urządzeń montowanych w pojeździe na stałe, wyzwolenie sygnału alarmowego może nastąpić automatycznie, natomiast urządzenia mobilne (telefony komórkowe) dają możliwość wezwania manualnego. W każdym przypadku następuje geolokalizacja przez GPS. Uruchomienie kanału głosowego pozwala na bezpośredni kontakt z poszkodowanym, a sygnał geolokalizacyjny dostarcza operatorowi informacji o dokładnym położeniu kierowcy. O ile sposób zgłoszenia uzależniony jest od użytego terminala, o tyle efekt zgłoszenia i dalszy proces obsługi wygląda zazwyczaj podobnie. Wezwanie zostaje przyjęte przez specjalistę assistance,
który niezwłocznie uruchamia właściwe służby pomocowe.
Obecnie systemy telematyczne są praktycznie oczywistością. To doskonałe narzędzie dla osób zarządzających flotą pojazdów ciężarowych, ale także – a może przede wszystkim –
dla logistyków. Określenie miejsca przebywania pojazdu, optymalizacja tras przejazdu, wspomniany wyżej monitoring ładunku – to nieoceniona pomoc w realizacji zleceń transportowych.
Skoro możemy monitorować sprzęt, to i – logicznym ciągiem myślenia – także i sposób pracy jego kierowcy. To z kolei legło u podstaw rozpowszechnienia się systemów telematycznych –
już jako akcesorium oferowane przez niezależne podmioty – w samochodach osobowych.
Tym razem przedsiębiorcy dostrzegli – obok monitorowania powierzonego ludziom mienia –
także możliwość kontroli sposobu realizacji zleconej pracy, oraz eliminacji nadużyć.
Rynek systemów mobilności oferuje bardzo wiele rozwiązań telematycznych dedykowanych
do samochodów osobowych oraz pojazdów segmentu LCV.

Sprawdzone rozwiązania
Wśród głównych przyczyn występowania nadużyć paliwowych w firmach transportowych znajdują się nie tylko przyzwolenie kierowców na tego typu zachowania, ale i brak czasu oraz środków finansowych uniemożliwiających managerom skuteczne ich wykrywanie. Znacząca różnica
w świadomości i poziomie wiedzy administratorów flot samochodowych na temat sposobów zapobiegania nieuczciwym praktykom między managerami a kierowcami, jest główną przeszkodą w pokonaniu tego problemu. Analiza rynku wskazuje, że blisko 70 proc. managerów, którzy twierdzą, że są dobrze poinformowani na temat najnowszych rozwiązań, nie dzieli się swoją wiedzą z kierowcami. Ponadto, elementem wspomagającym administrowanie flotą pojazdów,
które ostatecznie pozwala utrzymywać dyscyplinę finansową w firmie, jest również wykorzystywanie profesjonalnych programów do zarządzania parkiem samochodowym. Administratorzy i kierownicy flot podkreślają, że jest to kompleksowe narzędzie administracyjno-finansowe, które pozwoli na ewidencję i rozliczanie nie tylko kosztów paliw, ale także wszelkich innych obciążeń – z kosztami serwisów na czele.
- Obecnie trudno wyobrazić sobie działanie przedsiębiorstwa transportowego, które nie wykorzystuje rozwiązań monitorujących pozycję pojazdu oraz poziom zużycia paliwa.
W polskich firmach są one już standardem. Jednocześnie na przestrzeni ostatnich lat zauważamy duży wzrost świadomości wśród polskich przedsiębiorców w zakresie zasadności inwestycji nie tylko w podstawowe, ale również bardziej zaawansowane rozwiązania telematyczne, które pozwalają im na kontrolę i niezakłóconą komunikację z kierowcą – mówi Paweł Wloczek,
Country Manager, WebEye Polska.
W opinii ekspertów powtarza się pogląd, że jedynie rzetelna analiza potrzeb i oczekiwań może pomóc firmie flotowej przygotować produkt szyty na miarę, dostosowany do polityki flotowej firmy z jednej strony, z drugiej – taki, który jest w stanie sprostać wymaganiom rynku. Zatem telematyka zintegrowana z precyzyjnie określoną i zapisaną polityką samochodową w firmie to konieczny warunek sukcesu dobrze zbudowanej floty samochodowej.