Karta BP Plus Advertisement
Wynajem długoterminowy na ścieżce wzrostu
Branża wynajmu długoterminowego samochodów zakupiła w pierwszym półroczu 2022 roku 43,3 tys. nowych aut osobowych
28.07.2022

Wynajem długoterminowy na ścieżce wzrostu

Branża CFM już drugi kwartał z rzędu notuje zwiększony udział w sprzedaży nowych aut do firm. Tempo wzrostu floty branży wynajmu długoterminowego na koniec czerwca wyniosło 9,6% r/r, co oznacza, że niemalże powróciło do rezultatów osiąganych przed pandemią. PZWLP raportuje, że po wynajem długoterminowy sięga już 3 na 10 przedsiębiorców w Polsce.


Trudna sytuacja na rynku motoryzacyjnym, spowodowana ograniczoną dostępnością nowych samochodów, zdominowała pierwsze półrocze 2022 roku. Sprzedaż aut notuje spadki nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Eksperci PZWLP zakładają, że obecny stan może utrzymać się dłużej niż przewidywały pierwotne prognozy i może być odczuwalny na pewno w tym, ale także jeszcze do końca przyszłego roku. Coraz częściej pojawiają się również opinie, że podobnie jak pandemia koronawirusa na trwałe zmieniła świat np. w zakresie sposobie pracy, tak obecny kryzys związany z niedoborem nowych samochodów, może wprowadzić swego rodzaju „nową normalność” na rynku motoryzacyjnym.

PZWLP
Źródło: IBRM Samar /ACEA

Sprzedaż całkowita samochodów osobowych, a więc do klientów indywidualnych i firmowych łącznie, spadła w pierwszym półroczu 2022 roku w Polsce o 12,3% w porównaniu z analogicznym czasem w 2021 r. Jak się okazuje, średnia dla całej Unii Europejskiej w tym zakresie jest jeszcze gorsza – na całym rynku unijnym sprzedaż nowych aut była niższa o 14% r/r.

Wynajem długoterminowy jako jedyna forma finansowania aut dla firm


Za zdecydowaną większość zakupów samochodów osobowych w polskich salonach wciąż odpowiadały firmy, które były nabywcami 7 na 10 pojazdów (70,3%)
. Firmy zakupiły łącznie 149,5 tys. aut osobowych. Osoby prywatne nabywały niemalże co trzecie auto (29,7%). Łącznie z salonów wyjechało w pierwszym półroczu prawie 212,5 tys. samochodów osobowych, mniej o prawie 30 tys. (o 12,3%) niż w analogicznym czasie rok wcześniej.

PZWLP
Źródło: IBRM Samar

Co ciekawe, sprzedaż wśród klientów indywidualnych była w pierwszym półroczu 2022 na w zasadzie identycznym poziomie co w zeszłym roku, spadek był symboliczny (0,2%). W przypadku firm sprzedaż była już niższa o 16,6% r/r. Jednakże, podobnie jak od dłuższego, spadki w przypadku poszczególnych rodzajów finansowania nowych samochodów dla firm, znacząco się od siebie różniły. Relatywnie największe spadki wystąpiły w klasycznym leasingu, kredycie i przy zakupie ze środków własnych liczonych łącznie – w tym przypadku spadek wyniósł 18,9% r/r. Zbliżony do pierwszego półrocza 2021 poziom sprzedaży zachowała natomiast branża wynajmu długoterminowego, gdzie spadek był w porównaniu do konkurencyjnego finansowania niewielki i wyniósł 2,5% r/r.

PZWLP
Źródło: IBRM /PZWLP

Pomimo problemów na rynku motoryzacyjnym związanych z podażą, poziom sprzedaży w przypadku wynajmu długoterminowego w pierwszym półroczu 2022 r. był wyraźnie wyższy, bo o 7,2%, niż w analogicznym czasie przed pandemią (w pierwszym półroczu 2019 r.).

Wynajem długoterminowy z drugim rekordowym udziałem w sprzedaży aut do firm z rzędu
Branża wynajmu długoterminowego samochodów zakupiła w pierwszym półroczu 2022 roku 43,3 tys. nowych aut osobowych, co oznacza, że jej udział w sprzedaży samochodów do firm wyniósł 28,9%. Jest to rekordowa wartość odnotowana w historii analiz statystycznych PZWLP. Co więcej, rekord w tym zakresie pada drugi raz rzędu, kwartał po kwartale. Ostatni miał miejsce na koniec marca.

W samym drugim kwartale bieżącego roku udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży nowych aut osobowych do firm w Polsce był jeszcze wyższy, bo na poziomie 30,4%.

PZWLP
Źródło: PZWLP /IBRM Samar


Eksperci PZWLP podkreślają, że rosnącą popularność wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce widać szczególnie, gdy analizuje się dane dotyczące udziału tej formy finansowania w sprzedaży aut do firm na przestrzeni kilku ostatnich lat. Dla zobrazowania dużej dynamiki zmian, w pierwszym półroczu 2018 roku udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży samochodów do firm wynosił 20,6%. W ciągu tylko 5 lat zwiększył się zatem o blisko połowę, do poziomu 28,9% w pierwszym półroczu bieżącego roku.

Branża CFM przyśpiesza od półtora roku 

Bardzo dobre wyniki wynajmu długoterminowego samochodów są widoczne również w najważniejszym wskaźniku PZWLP mierzącym rozwój tej branży w Polsce, a więc łącznej flocie aut znajdującej się na rynku w tej formie finansowania. Dane PZWLP na koniec czerwca 2022 pokazują, że wynajem długoterminowy (łączna liczba pojazdów) rośnie w tempie już 9,6% r/r. Tempo wzrostu branży cały czas się zwiększa, już szósty kwartał z kolei, dzięki czemu wynajem długoterminowy osiągnął na koniec pierwszego półrocza dynamikę rozwoju niemalże porównywalną z tą sprzed pandemii.


PZWLP


W liczącej ponad 197 tys. flocie samochodów w wynajmie długoterminowym firm PZWLP, na koniec czerwca 2022 r. wśród najpopularniejszych marek samochodów znalazły się: Skoda Octavia, Volkswagen Golf, Opel Astra, Volkswagen Passat oraz Toyota Corolla.