auto1
Carsmile : zapowiedź wzrostu sprzedaży „elektryków” (cz. III)
W roku 2023 popyt na auta elektryczne będzie stymulowany przez zamówienia flotowe
10.01.2023

Carsmile : zapowiedź wzrostu sprzedaży „elektryków” (cz. III)

Rok 2023 przyniesie znaczący wzrost udziału aut elektrycznych w rejestracjach nowych pojazdów – szacują eksperci Carsmile. Będzie to spowodowane m.in. dużą liczbą zamówień ze strony firm, dla których leasing czy wynajem „elektryków” jest stosunkowo łatwym sposobem realizacji strategii ESG (dotyczy środowiska naturalnego, społeczeństwa i ładu korporacyjnego). Sporo zamówień będzie też napływało z administracji publicznej ze względu na ustawowy obowiązek zelektryfikowania połowy floty urzędów państwowych w ciągu najbliższych 2 lat.

 


Eksperci Carsmile zakładają, że rok 2023 przyniesie istotny wzrost udziału aut zeroemisyjnych w łącznej sprzedaży nowych samochodów osobowych.

- Spodziewam się osiągnięcia 5-proc. udziału w łącznej liczbie rejestracji nowych pojazdów w 2023 roku. wobec 2,6% w 2022 roku. To ambitne założenie. Nie wykluczam, że przy splocie korzystnych okoliczności mógłby to być nawet poziom 7%. To już byłby ogromny sukces – ocenia Michał Knitter, wiceprezes Carsmile.

W 2022 r. zarejestrowano w Polsce 12,7 tys. nowych aut w pełni elektrycznych – wynika z danych Samaru. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) podaje z kolei, że park takich pojazdów wynosił na koniec listopada ub.r. 29,8 tys. sztuk.

- Realizacja naszej prognozy oznaczałaby konieczność sprzedaży w 2023 roku ok. 22,5 tys. aut w pełni elektrycznych, co oznaczałoby jej podwojenie względem poprzedniego roku – mówi Michał Knitter. Carsmile zakłada, że sprzedaż nowych aut w Polsce wyniesie w 2023 roku ok. 450 tys. wobec 482 tys. w 2022 roku.

Samochody elektryczne coraz chętniej kupowane

Popyt na samochody zeroemisyjne systematycznie się zwiększa, co widać w wynikach wyszukiwania na platformie Carsmile, jak i w danych sprzedażowych dla rynku.

Dotacje wspierają rynek

Zakupom samochodów zeroemisyjnych sprzyjał w 2022 roku program „Mój elektryk”, który w najistotniejszym z punktu widzenia rynku segmencie, tj. leasingu i wynajmie długoterminowym, wystartował w drugim kwartale ub.r. Według danych PSPA, sumaryczna wartość dotacji wypłaconych i „zarezerwowanych” do końca listopada 2022 r. wyniosła 218,5 mln zł, z czego aż 152 mln zł przypadały na leasing i wynajem długoterminowy. Liczba aut, na które już wypłacono dotacje wyniosła natomiast ok. 6 tys. sztuk.

Czynnikiem stymulującym sprzedaż w 2022 roku był też istotnie niższy koszt ładowania „elektryka” w warunkach domowych w porównaniu z kosztem tankowania na stacji samochodu z tradycyjnym napędem.

Duże zamówienia od firm i administracji publicznej

Zdaniem ekspertów z Carsmile, w roku 2023 popyt na auta elektryczne będzie stymulowany przez zamówienia flotowe z uwagi na fakt, że elektryfikacja taboru firmowego jest popularnym i stosunkowo łatwym w realizacji (na tle innych działań pro klimatycznych) sposobem realizacji strategii ESG przez korporacje. Sporo zamówień na pojazdy zeroemisyjne będzie tez napływało z administracji publicznej oraz samorządów ze względu na ustawowy obowiązek zelektryfikowania dużej części flot do 2025 roku (50% w przypadku administracji i 30% - w przypadku samorządów; dokładnie chodzi o udział aut zeroemisyjnych). Obowiązek ten nakłada Ustawa o elektromobilności i paliwach płynnych.

Uboga infrastruktura

Ograniczająco na zakupy pojazdów elektrycznych oddziaływały natomiast długie terminy oczekiwania na popularne modele, a także niski poziom społecznej akceptacji dla elektromobilności, który obrazują przede wszystkim obawy o zasięg elektryków w ogóle, a także w kontekście ubogiej infrastruktury do ładowania w Polsce. Według danych PSPA, w 2022 r. w naszym kraju było ok. 5 tys. ogólnie dostępnych punktów ładowania aut elektrycznych. Do 2025 r. ich liczba ma wzrosnąć, według prognoz stowarzyszenia, do 42,1 tysiąca.

- Aby nastąpił istotny wzrost rynku EV konieczne jest odczuwalne zwiększenie infrastruktury, a to nastąpi najwcześniej za 2 lata. Rozwojowi rynku sprzyjać będą dotacje i poprawiająca się dostępność aut – ocenia wiceprezes Carsmile.

Kiedy pierwszy milion „elektryków”

Według symulacji przygotowanej przez Carsmile, jeśli Polska wprowadzi spójny i konsekwentny program wspierania elektromobilności, „pierwszy milion” sprzedanych „elektryków” ma szansę na realizację w latach 2030-2032. Jeśli natomiast rynek będzie rósł w sposób naturalny, bez wsparcia regulacyjnego i determinacji po stronie producentów aut, osiągnięcie miliona sprzedanych pojazdów zeroemisyjnych będzie trwało bardzo długo.

Przypomnijmy, że od 2035 roku w Unii Europejskiej ma obowiązywać zakaz rejestracji aut z tradycyjnym napędem. (ms)