Karta BP Plus Advertisement
Wszystko o ubezpieczeniu OC
Kupując używane auto należy sprawdzić, czy samochód posiada obowiązujące ubezpieczenie OC

Wszystko o ubezpieczeniu OC

Nabywając używany samochód, kupujący często sprawdza wyłącznie termin ubezpieczenia zawarty w zaświadczeniu ubezpieczenia OC, nie wiedząc, że pomimo ważności na zaświadczeniu, polisa ubezpieczenia może być nieważna.


Właściciel zarejestrowanego pojazdu w Polsce, ustawowo ma obowiązek posiadać ważne ubezpieczenie OC. Za jego brak dla samochodu osobowego może zostać nałożona kara
w wysokości 5600 zł.

Kupując używane auto należy sprawdzić, czy samochód posiada obowiązujące ubezpieczenie OC. Można to zrobić na dwa sposoby: skorzystać ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, www.ufg.pl lub skontaktować się z zakładem ubezpieczeń, który ją wystawił. Zdarza się, że umowa została wypowiedziana przez właściciela i nie obowiązuje pomimo ważności terminu umieszczonego na polisie.

Sprzedający pojazd ma obowiązek przekazać kupującemu polisę OC

Nabywca może, ale nie musi z niej skorzystać. Kupujący ma prawo w dowolnym momencie wypowiedzieć dotychczasową umowę i zawrzeć nową z innym ubezpieczycielem. Jeżeli płatność rozłożona jest w ratach, to należy pamiętać o terminowym uregulowaniu rat, gdyż może to skutkować nieważnością ubezpieczenia.

W przypadku zakupu samochodu w komisie, właściciel komisu na czas wygaśnięcia polisy OC może wykupić OC krótkoterminowe na co najmniej 30 dni. Jednak także należy pamiętać, że zawarcie umowy ubezpieczenia nie przedłuża się automatycznie.

Samochód pochodzący z zagranicy

Sprowadzony z zagranicy samochód powinien zostać zarejestrowany w Polsce w ciągu 30 dni od sprowadzenia i posiadać polisę OC. Kupujący powinien dokonać formalności związanych z rejestracją pojazdu i wykupić ubezpieczenie nie później niż przed wprowadzeniem go do ruchu. Jeżeli właściciel od którego nabywamy auto nie wyrejestrował samochodu i ma ważne ubezpieczenie OC, to można skorzystać z zagranicznej polisy. Natomiast, jeżeli pojazd został wyrejestrowany przed sprowadzeniem, to należy wyrobić tablice tymczasowe, ważne 30 dni i wykupić krótkoterminowe ubezpieczenie OC.