Usługi assistance w opinii Polaków
Usługi assistance w Polsce sukcesywnie zyskują na znaczeniu
01.03.2024

Usługi assistance w opinii Polaków

Prawie 4 na 5 Polaków (77 proc.) wie, czym są usługi assistance, a co piąty deklaruje, że korzystał z nich w ostatnim roku. Cykliczne badanie Mondial Assistance „Rynek usług assistance widziany oczami klientów” pokazuje rosnącą świadomość i skalę korzystania z takich usług.

 


Badani baczniej przyglądają się ofertom ubezpieczeniowym dostępnym na rynku i coraz częściej wybierają te, które zawierają w sobie pakiet assistance. Dla 68 proc. dodatkowe usługi zawarte w polisie to większe poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny.

Pomoc i ratunek

Rozumienie assistance jako usług pomocowych i ratunkowych jest coraz silniej zakorzenione w świadomości Polaków. Według raportu, w ten sposób zdefiniowałoby je 56 proc. badanych (o 6 p.p. więcej niż przed rokiem). Na drugim miejscu (30 proc.), z wynikiem podobnym jak w poprzedniej edycji badania, znalazło się postrzeganie tej usługi jako wsparcia w obszarze pomocy na drodze, gdy poruszamy się autem. Nieznacznie mniej respondentów – 29 proc. – określa assistance jako usługi ubezpieczeniowe, względnie dodatkowe usługi ubezpieczeniowe.

Na assistance jako jeden z trzech najważniejszych czynników przy zakupie ubezpieczenia na życie wskazało aż 40 proc. badanych. W przypadku wyboru ubezpieczenia NNW uważa tak 36 proc. respondentów. Eksperci Mondial Assistance zwracają uwagę na zdecydowany wzrost znaczenia tej usługi dla klientów w odniesieniu do poprzedniej edycji badania, kiedy to w obu przypadkach usługi assistance były ważne tylko dla 26 proc. ankietowanych.

Znaczący wpływ na decyzje ubezpieczeniowe

Obecność pakietu assistance znalazła się na trzecim miejscu wśród czynników, które mają istotny wpływ na decyzję o zakupie ubezpieczenia na życie lub NNW. Wyżej uplasowały się tylko cena i zakres ubezpieczenia czy kwota odszkodowania.

Jak pokazują wyniki naszego badania, usługi assistance w Polsce sukcesywnie zyskują na znaczeniu. Mają one niezmiennie swoją istotną, ugruntowaną pozycję w zestawieniu czynników decydujących o zakupie ubezpieczenia. Pamiętajmy, że potrzeby i oczekiwania klientów się zmieniają, a to znaczy, że rynek usług assistance musi za nimi konsekwentnie podążać – komentuje Piotr Ruszowski, prezes Mondial Assistance.

Przydaje się w życiu

Badanych zapytano, które usługi assistance mają dla nich największą wartość. Na pierwszym miejscu (79 proc.) znalazły się kwestie związane z samochodem, jak np. holowanie czy pomoc w przypadku awarii. Za nimi uplasował się obszar medyczny (71 proc.), czyli np. domowa wizyta lekarska. Trzecie miejsce (68 proc.) to pomoc „złotej rączki” w ramach assistance: hydraulika czy elektryka. Ten rodzaj usługi pomocowej odnotował znaczący wzrost – w stosunku do ubiegłego roku jego wartość doceniło o 6 p.p. więcej respondentów.

W badaniu padło też pytanie, które serwisy assistance są najbardziej atrakcyjne. Aż 2/3 ankietowanych (66 proc.) stwierdziło, że usługa polegająca na możliwości skorzystania z samochodu zastępczego.

Mniej lęków o zdrowie

Tegoroczne badanie potwierdziło dotychczasowe powody obaw Polaków. Najwięcej, bo aż 71 proc. badanych obawia się wypadku komunikacyjnego (wynik ten sam, co rok temu). Istotnych dla zdrowia skutków wypadku obawia się 69 proc. Tyle samo wskazało na możliwość zachorowania np. na nowotwór czy chorobę serca (w obu przypadkach stanowi to spadek o 7 p.p. w porównaniu do poprzedniej edycji).

Po ubiegłorocznych wzrostach, do poziomów sprzed 2 lat w tegorocznym badaniu wracają wyniki obaw, które można określić jako indeks poczucia bezpieczeństwa. Włamania do domu czy mieszkania obawia się 61 proc. ankietowanych, a kradzieży auta – 50 proc.

- Aż 68 proc. w naszym badaniu jasno przyznaje, że dodatkowe usługi zawarte w polisie dają im poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny. To powód, dla którego 64 proc. jest gotowych zapłacić nieco więcej za ubezpieczenie i uzyskać lepszy pakiet usług dodatkowych – dodaje Piotr Ruszowski. (ms)

-------------------------------------------------------

Badanie „Rynek usług assistance widziany oczami klientów” zrealizowane na zlecenie Mondial Assistance przez Ipsos Polska w dniach 2 stycznia – 5 lutego 2024 roku. Metoda realizacji badania: wywiady ilościowe przeprowadzone techniką CATI. Charakter próby: próba ogólnopolska reprezentatywna ze względu na płeć, wiek, województwo i wielkość miejscowości. Wielkość próby badawczej n=1700.