Od 2022 roku wyższe kary za brak polisy OC
Za brak takiej polisy grożą surowe i nieuchronne kary finansowe
13.01.2022

Od 2022 roku wyższe kary za brak polisy OC

Od początku 2022 roku właściciele aut osobowych w przypadku braku ważnej polisy OC muszą liczyć się z karą w wysokości 6 020 złotych. Ściąganie przez UFG kar za brak OC jest skuteczne, czasami jednak trwa bardzo długo, a to powoduje z kolei dodatkowe koszty egzekucyjne, które i tak musi zapłacić nieubezpieczony właściciel pojazdu.


Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi mieć wykupioną polisę OC, a jeśli nie spełni tego obowiązku grozi mu kara finansowa. Wysokość grzywny jest uzależniona od płacy minimalnej brutto ustalonej przez rząd na dany rok kalendarzowy. W przypadku posiadaczy samochodów osobowych jest to maksymalnie 2-krotność „minimalnej krajowej”, właściciele pojazdów ciężarowych mogą zapłacić do 3-krotności jej wartości, a kierowcy motocykli i skuterów nie więcej niż jedną trzecią (kwoty te są zaokrąglane do pełnych 10 zł).

W sytuacji, gdy kierowca auta bez OC spowoduje wypadek czy kolizję drogową, wszystkie związane z tym koszty będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Ubezpieczenie OC sprawia natomiast, że to ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek wypłaty związanych ze szkodą rekompensat.

W chwili obecnej wykrywanie braku ubezpieczenia odbywa się, już nie tylko poprzez kontrolę drogową policji czy innych zewnętrznych organów kontrolnych - lecz, poprzez ustalenia własne UFG. Fundusz rozwija własne narzędzia do typowania nieubezpieczonych - przede wszystkim dzięki informacjom z ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych i Centralnej Ewidencji Pojazdów. Baza przeszukiwana jest przez specjalne algorytmy wykrywające zamknięte i otwarte przerwy w ochronie ubezpieczeniowej, jak również opóźnienia w zawarciu ubezpieczenia OC przy pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce.

Warto pamiętać o coraz wyższej skuteczności UFG w wykrywaniu nieubezpieczonych, by nie narazić się na karę. Od nowego roku jej wysokość wzrośnie proporcjonalnie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

I tak maksymalna stawka dla samochodu osobowego to dwukrotność tego wynagrodzenia, co oznacza, że w 2022 roku właściciele aut osobowych przy braku OC muszą liczyć się z karą w wysokości – 6 020 złotych (patrz tabela). Przy czym jeżeli przerwa w ciągłości ubezpieczenia wynosi tylko kilka dni sankcja jest niższa i wynosi 20 proc. Stawki tj. 1 200 zł .

Wysokość opłat za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2022 roku

gradacja opłaty

samochody osobowe

samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy

pozostałe pojazdy

OC rolników

100%

6 020 zł

9 030 zł

1 000 zł

300 zł

50%

3 010 zł

4 520 zł

500 zł

20%

1 200 zł

1 810 zł

200 złPrzez ostatnie lata stawka karna dotycząca posiadaczy samochodów osobowych i przerwy w ochronie przekraczającej 14 dni rosła następująco:

• 2012 rok - 3000 zł
• 2013 rok - 3200 zł
• 2014 rok - 3360 zł
• 2015 rok - 3500 zł
• 2016 rok - 3700 zł
• 2017 rok - 4000 zł
• 2018 rok - 4200 zł
• 2019 rok - 4500 zł
• 2020 rok - 5200 zł
• 2021 rok – 5600 zł

Dodać należy, iż ściąganie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kar za brak OC jest skuteczne, czasami jednak trwa bardzo długo, a to powoduje z kolei dodatkowe koszty egzekucyjne, które i tak musi zapłacić nieubezpieczony właściciel pojazdu. (ww)