Wtrącenia w powierzchni lakieru - zewnętrzne i wewnętrzne
Stopień zauważalności wtrąceń ustala się według wielkości i częstotliwości ich występowania

Wtrącenia w powierzchni lakieru - zewnętrzne i wewnętrzne

Wtrącenia w powierzchni lakieru mogą być wewnętrzne, czyli zalane podczas procesu lakierowania lub zewnętrzne, czyli wtopione w lakier podczas eksploatacji samochodu.

Te wewnętrzne to wada powłoki lakierowej, związana z niewłaściwą kabiną lakierniczą lub z jej niewłaściwą eksploatacją, np. brakiem wymiany filtrów.
Wtrącenia wewnątrz powłoki lakierowej mogą być niewidoczne lub mało widoczne, ale wyczuwalne pod palcami oraz widoczne, a niewyczuwalne pod palcami, jak również widoczne i wyczuwalne.
Stopień zauważalności wtrąceń ustala się według wielkości i częstotliwości ich występowania na powierzchni 0,25 m2, czyli na powierzchni 50 x 50 cm, a także od tego, czy są to powierzchnie zewnętrzne, czy wewnętrzne.

Wyróżnia się następujące stopnie zauważalności wtrąceń:

„Nieznaczny” – wtrącenia są widoczne tylko przy celowym ich szukaniu i oglądaniu pod określonym kątem, gdy obserwator nie ma wyprostowanej postawy ciała. Mają wielkość od 50µm do 90µm.

NowoczesnaFlota
Wtrącenia nieznaczne


„Widoczny” – wtrącenia widoczne są z odległości 1 metra od samochodu, bez ich szukania, pod różnymi kątami/z różnych miejsc, gdy obserwator zachowuje wyprostowaną postawę ciała. Mają wielkość od 90µm do 125µm.

NowoczesnFlota
Wtrącenia widoczne


„Znaczny” – wtrącenia widoczne są z odległości ponad 1 metra od samochodu, bez ich szukania, pod różnymi kątami / z różnych miejsc, gdy obserwator zachowuje wyprostowaną postawę ciała. Mają wielkość od 125µm do 180µm. Takie wtrącenia uznawane są jako wada powłoki lakierowej.

NowoczesnFlota
Wtrącenia znaczne


Te zewnętrzne związane są z opadami pyłów przemysłowych, a ostatnio także z zabrudzeniami podczas jazdy na remontowanych lub budowanych drogach. Nie jest to wada, tylko zabrudzenie eksploatacyjne, bardzo trudne do usunięcia.

Najczęściej są to osady z urządzeń spalających olej i fabryk przemysłowych. Opady z kominów odlewni zakładów metalurgicznych mogą pozostawiać na poziomych powierzchniach samochodu trudne do usunięcia cząstki rdzy i pyłu przemysłowego. W połączeniu z wysoką wilgotnością powietrza – zmiany stanu pogody – prowadzą do powstania punktowych wżerów na lakierze. Proces ten odbywa się na warstwie lakieru nawierzchniowego, cząstki rdzy powodują powstawanie małych kraterów w lakierze.

Wtrąceń przemysłowych nie da się usunąć zwykłymi środkami do mycia i pielęgnacji. Dlatego jest często przez właścicieli samochodów mylony z rdzą nawierzchniową.
Wtrącenia eksploatacyjne nie są wadami powłoki lakierowej.