Uwagi i porady eksperta. Wady czy uszkodzenia powłoki lakierowej
Podczas oględzin powłoki lakierowej należy opisywać to, co się widzi z odległości około 1m

Uwagi i porady eksperta. Wady czy uszkodzenia powłoki lakierowej

Powłoka lakierowa na samochodzie jest poddawana wielu mechanicznym, środowiskowym i chemicznym czynnikom eksploatacyjnym. Mogą one powodować jej uszkodzenia. Nie wszystkie uszkodzenia powłoki lakierowej wynikają z eksploatacji. Są także takie, które mają podłoże w wadach fabrycznych bądź w wadach powstałych podczas naprawy blacharsko-lakierniczej. Te najczęściej ukazują się po pewnym czasie eksploatacji. Pomijam tu typowe fabryczne lub warsztatowe wady powłoki lakierowej.

Chciałbym przypomnieć kilka oczywistych, moim zdaniem, faktów dotyczących nadwozia samochodu, a nie zawsze branych pod uwagę podczas oględzin powłoki lakierowej.

1. Podczas oględzin powłoki lakierowej należy opisywać to, co się widzi z odległości około 1m, a nie przez lupę z nosem przy powierzchni lakieru.
2. Wady powłok lakierowych mogą powstać w fabryce lub w warsztacie po naprawie. Uszkodzenia powstają w trakcie eksploatacji. Jednak niektóre wady produkcyjne lub warsztatowe objawiają się dopiero po jakimś czasie, a do ich ujawnienia przyczyniają się warunki eksploatacyjne.
3. Każde nadwozie samochodu wcześniej czy później zacznie korodować i bez odpowiednich czynności zapobiegawczych: napraw i konserwacji, skoroduje bardzo szybko. Powstanie pierwszych, widocznych ognisk korozji zależy od jakości zabezpieczenia antykorozyjnego, warunków eksploatacyjnych, miejsca garażowania oraz od dbałości o nadwozie, czyli mycia, wykonywania okresowych przeglądów i konserwacji.
4. Korozja wychodząca z pomiędzy połączonych blach nie świadczy o obniżeniu wytrzymałości i sztywności nadwozia. Można tu raczej powiedzieć o niższej jakości produkcji pojazdów. W każdym samochodzie, każdej marki pomiędzy połączonymi blachami zachodzą procesy korozyjne; spowodowane przede wszystkim punktami zgrzania, a z drugiej strony z powodu tzw. korozji szczelinowej, typowej dla nadwozi samochodów.
5. Korozja na krawędziach połączonych blach nie oznacza, że jest to korozja wychodząca z pomiędzy tych blach. Najczęściej korodują same krawędzie blach, ponieważ są to powierzchnie nieocynkowane, a grubość powłoki lakierowej jest na nich najcieńsza. Krawędzie blach są także bardziej narażone na uszkodzenia eksploatacyjne.

Podstawowym przykładem na odróżnienie czy jest to wada lakieru, czy jego uszkodzenie może być załączone zdjęcie pokrywy silnika. Widać tu typowe uszkodzenie, czyli odpryski powłoki lakierowej spowodowane uderzeniami kamieni lub innymi zabrudzeniami na drodze. Widoczna jest także wada powłoki lakierowej, czyli korozja podpowłokowa.

Jednak nie każda korozja podpowłokowa jest efektem perforacji blachy, ale o tym już w następnym odcinku.