Tajemnice nadwozi samochodowych: korozja szczelinowa i perforacja
Korozja perforacyjna, w skrócie „perforacja” to wskrośne przerdzewienie blachy od wewnątrz na zewnątrz

Tajemnice nadwozi samochodowych: korozja szczelinowa i perforacja

Korozja szczelinowa i perforacja to dwa procesy, charakterystyczne dla nadwozi samochodowych, które są nierozłączne i występują w nadwoziu samochodu przez cały okres eksploatacji. Powstają samoczynnie i żadne ze znanych zabezpieczeń antykorozyjnych nie jest w stanie powstrzymać tych procesów.


Korozja szczelinowa jest specyficznym rodzajem korozji, występującym przede wszystkim w nadwoziu samochodu. Powstaje ona w miejscach gdzie blachy łączone są na zakładkę i ściskane przez elektrody zgrzewające blachę.

W bliskiej odległości od zgrzewu powstaje obszar z małą zawartością tlenu, a w miejscu rozchodzenia się blach powstaje obszar z duża ilością tlenu. Mamy więc dwa obszary: anodowy – z małą ilością tlenu i katodowy – z dużą ilością tlenu. Takie połączenie blach ma przez cały czas kontakt z wilgocią i rozpuszczonymi w niej związkami chemicznymi znajdującymi się w powietrzu. Powstaje zatem mikroogniwo galwaniczne, które działa bez przerwy przez cały czas eksploatacji pojazdu. Stosowane zabezpieczenia antykorozyjne, mogą jedynie spowolnić taki proces i wydłużyć żywotność nadwozia pojazdu.

Perforacja_NowoczesnaFlota
Perforacja nadwozia


Korozja perforacyjna, w skrócie „perforacja” to wskrośne przerdzewienie blachy od wewnątrz na zewnątrz. Jest to ogólnie przyjęta definicja, która stosowana w warunkach gwarancyjnych dotyczących nadwozia i powłoki lakierowej.

Jednak nie wszyscy właściciele pojazdów rozumieją taki zapis definicji i stąd powstają różnice zdań podczas zgłaszania reklamacji dotyczących ognisk korozji na nadwoziu.

Dla wyjaśnienia tego zjawiska przypominam, że proces korozji perforacyjnej rozpoczyna od wewnętrznej strony blachy, czyli od wnętrza profili zamkniętych, do powierzchni zewnętrznej blachy, czyli do powierzchni na którą nałożona jest powłoka lakierowa.

Skutki korozji perforacyjnej_NowoczesnaFlota
Skutki korozji perforacyjnej


Zewnętrznym objawem korozji perforacyjnej jest powstawanie na powierzchni lakieru purchlii i bąbli. Podobnie wyglądają skutki korozji podpowłokowej, czyli korozji blachy powstającej na jej zewnętrznej powierzchni, ale pod warstwą powłoki lakierowej.
Są to dwa różne rodzaje korozji i w warunkach gwarancyjnych określane innym okresem ich uznawania. Korozja podpowłokowa jest wadą powłoki lakierowej i obejmuje okres gwarancji, najczęściej do dwóch lat taki, jaki jest dla powłoki lakierowej. Natomiast korozja perforacyjna uznawana jest przez okres co najmniej 10-2 lat.

NowoczesnFlota
Różnica pomiędzy korozją perforacyjną i korozją podpowłokową

Dlatego odróżnienie i jednoznaczne określenie z jaką korozją mamy do czynienia, oceniając tylko zewnętrzne objawy, jest bardzo trudne, a nawet niemożliwe bez usunięcia powstałego purchla czy bąbla.
Na powyższym rysunku została wyjaśniona różnica pomiędzy korozją perforacyjną i korozją podpowłokową.