Usterki blacharsko-lakiernicze, częste i kłopotliwe
Poznanie tematyki technicznej napraw blacharsko-lakierniczych może wpłynąć na prawidłową eksploatację pojazdów

Usterki blacharsko-lakiernicze, częste i kłopotliwe


Powłoka lakierowa i szyby są elementami najczęściej ulegającymi wszelkiego rodzaju uszkodzeniom. I chociaż te usterki są bardzo popularne, wiedza na temat ich usuwania ogranicza się z reguły do grona specjalistów, a sami użytkownicy pojazdów bardziej zainteresowani są ich rezulatatmi pracy oraz jej wyceną. Postanowiliśmy więc przybliżyć te tematykę.


Branża blacharsko-lakiernicza nie jest zbyt popularna, ponieważ wiąże się zawsze z jakimiś skutkami niepozytywnymi, ale konieczna, bez której nie można eksploatować pojazdów. Poznanie tematyki technicznej napraw blacharsko-lakierniczych może wpłynąć na prawidłową eksploatację pojazdów, negocjacje przy zawieraniu umów z towarzystwami ubezpieczeniowymi czy nadzorowania napraw po kolizyjnych, jak również podejmowania decyzji co do zakresu naprawy, wyboru części i elementów montowanych w pojeździe.

Nasz ekspert bierze często udział w ocenach stanu technicznego pojazdów poflotowych. Jego zdaniem nie zawsze ich stan techniczny pokrywa się z oczekiwaniami nadzoru flotowego. Ponadto na ogół całkowicie jest on odmienny od stanowiska producentów, co do wad fabrycznych i uszkodzeń eksploatacyjnych. Często też ocena uszkodzeń eksploatacyjnych traktowana jest jako wada fabryczna, rzadko odwrotnie.

Mając duże doświadczenie w zakresie oceny stanu nadwozia i powłoki lakierowej nasz ekspert wspomaga nie tylko producentów samochodów, ale także innych użytkowników pojazdów w tym zakresie, także firmy flotowe. Rzetelna i prawidłowa ocena stanu nadwozia taboru zapewnia odpowiedni dystans do użytkowników, pozwala na przygotowanie rzetelnej oferty odsprzedaży tych pojazdów i zapewnia uporządkowanie tematów techniczno-technologicznych nadzorowi flotowemu.

Dołożymy wszelkich starań, by zamieszczane w „Nowoczesnej Flocie” informacje na temat były pomocne w prawidłowej eksploatacji pojazdów flotowych.
-----------------------------------
Mgr inż. mechanik Wiesław Wielgołaski, absolwent Politechniki Warszawskiej, ekspert i biegły sądowy w zakresie nadwozi samochodowych i powłok lakierowych. Staż pracy ok. 40 lat w tym 31 lat w branży blacharsko-lakierniczej. Aktualnie prowadzi własną firmę AKZ systems.
Chce wprowadzić do „Nowoczesnej Floty” zagadnienia z dziedziny techniki i technologii samochodowej tak, by były one pomocne w kierowaniu flotami samochodowymi. Oczekuje też na uwagi i pytania na tematy blacharsko-lakiernicze.