Samochód służbowy czy wyższe wynagrodzenie
Samochód służbowy może być narzędziem motywacyjnym dla pracowników
02.05.2024 Luba Kurek

Samochód służbowy czy wyższe wynagrodzenie

W ostatnich kilku dziesięcioleciach zmieniały się nie tylko przepisy podatkowe dotyczące wykorzystania samochodów osobowych w firmach, ale także podejście zarówno zarządów firm jak i użytkowników do aut służbowych. Poza oczywistym celem wyposażenia pracownika w samochód jako narzędzie pracy znaczenie miały także inne czynniki.

 


W dzisiejszym środowisku biznesowym, efektywne zarządzanie flotą stało się nie tylko kluczowym elementem operacyjnym, ale również strategicznym czynnikiem sukcesu. Oto kilka praktycznych uwag na ten temat.

Zarządzanie kosztami i efektywnością

Jednym z głównych powodów, dla których decydenci zwracają uwagę na zarządzanie flotą, jest kontrola kosztów. Te związane z utrzymaniem floty stanowią zazwyczaj istotną część wszystkich kosztów w firmie i obejmują pozyskanie pojazdów, zwykle w formie leasingu lub najmu, rzadziej zakupu, paliwo, ubezpieczenia, przeglądy, naprawy, a także opłaty za parkowanie i użytkowanie dróg. Efektywne zarządzanie flotą pozwala firmom monitorować i optymalizować te koszty poprzez analizę TCO, wybór odpowiednich pojazdów oraz skuteczne zarządzanie szkodowością i polisami ubezpieczeniowymi.

Samochody i pracownicy

Co do zasady, samochody służbowe są przydzielane pracownikom ze względu na ich zakres obowiązków, przede wszystkim jako narzędzie pracy albo ze względu na zajmowane stanowisko, jako element prestiżu i benefit. W pierwszym przypadku możliwość korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych jest czymś dodatkowym, natomiast w drugim jest de facto celem podstawowym, jako część pakietu benefitowego.


Motywacja pracowników i lojalność

Samochód służbowy może być narzędziem motywacyjnym dla pracowników. Jego posiadanie oznacza nie tylko wygodę, ale także prestiż i poczucie docenienia ze strony pracodawcy. To z kolei może przekładać się na większe zaangażowanie i lojalność pracowników i tym samym przyczynić się do zmniejszenia rotacji kadrowej, kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniami nowych pracowników.Obecnie zjawisko to nie jest tak bardzo nasilone jak jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, ale nadal spotykane. Coraz częściej jednak pracownicy, szczególnie młodzi, preferują wyższe wynagrodzenie, słusznie zdając sobie sprawę z wielu niedogodności związanych z posiadaniem samochodu, czy prywatnego, czy służbowego. W wielu miastach własne miejsce parkingowe kosztuje majątek, znalezienie publicznego miejsca postojowego graniczy z cudem, a przemieszczanie się środkami komunikacji zbiorowej jest szybsze i mniej kłopotliwe. Coraz więcej firm wycofuje się ze zbyt szerokiego przyznawania samochodów służbowych pracownikom. Obecnie jest to ogromny koszt i często wyższe wynagrodzenie może okazać się bardziej atrakcyjne dla pracownika i mniej obciążające dla pracodawcy.

Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy

W dzisiejszym świecie coraz większe znaczenie przywiązywane jest do zrównoważonej mobilności i ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko. Firmy, które skutecznie zarządzają swoją flotą, mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji spalin poprzez wybór pojazdów o niższej emisji lub alternatywnych źródeł napędu, promowanie praktyk jazdy ekologicznej oraz efektywniejsze planowanie tras dostaw w celu zmniejszenia zużycia paliwa. Dodatkowo, samochody służbowe oznakowane logo firmy mogą stanowić skuteczne narzędzie w kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy, zwiększając widoczność marki oraz budując zaufanie i lojalność klientów.

 

Luba Kurek
Luba Kurek

Od wielu lat związana z motoryzacja, motorsportem i zarządzaniem flotami samochodowymi.

Kierownik Administracji, Fleet Manager w PHZ Baltona S.A. Długoletni Członek Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych.

Autorka wielu artykułów w pismach branżowych oraz uważny obserwator i komentator otaczającej nas rzeczywistości motoryzacyjnej