Opony podłączyli do Internetu
Czujniki są w stanie mierzyć zużycie bieżnika, warunki panujące na nawierzchni drogi i ciśnienie w oponach
12.03.2021

Opony podłączyli do Internetu

Yokohama Rubber Co. Ltd., Alps Alpine Co. Ltd. i Zenrin Co. Ltd. prowadzą pilotażowe testy integracji danych uzyskanych z podłączonych do Internetu opon z danymi mapowymi. Ponadto partnerzy projektu rozpoczęli analizę możliwości wprowadzenia nowej generacji opon na rynek.

W tym celu wykorzystywany jest pojazd testowy wyposażony w oponę z czujnikiem SensorTire umożliwiającym pozyskanie danych o nawierzchni dróg. Yokohama Rubber i Alps Alpine, mając na uwadze zapotrzebowanie na ogumienie dostosowane do standardu CASE (połączony ze światem, autonomiczny, współdzielony z innymi użytkownikami, elektryczny) i stanowiące część IoT (Internet rzeczy), od 2019 r. prowadzą prace badawczo-rozwojowe nad potencjałem wprowadzenia rozwiązań polegających na cyfrowym przetwarzaniu i zarządzaniu danymi uzyskanymi z czujników opon. Czujniki są w stanie mierzyć zużycie bieżnika, warunki panujące na nawierzchni drogi i ciśnienie w oponach.

Partnerzy uważają, że opracowanie systemów i aplikacji służących do przekazywania użytkownikom oraz pojazdom autonomicznym danych uzyskanych z ogumienia będzie miało istotne znaczenie w reagowaniu na zmiany w zakresie zapotrzebowania na mobilność.

Firma Zenrin zadeklarowała zaangażowanie w tworzenie biblioteki danych rzeczywistych i, stosując oryginalną metodologię badań, zebrała różnorodne dane z 1741 miast, miasteczek i wsi w Japonii. Przetwarzanie tych danych następuje w oparciu o bazę kartograficzną. Firma zbadała potencjał rozwoju nowej dziedziny działalności poprzez powiązanie danych kartograficznych z różnorodnymi danymi dynamicznymi, takimi jak Big Data będącymi w posiadaniu koncernów.

Analiza danych uzyskanych w wyniku testów będzie prowadzić do opracowania przyszłych rozwiązań, w tym narzędzi wspomagających bezpieczną jazdę i kontrolę pojazdów autonomicznych. Będzie to na przykład nawigacja omijająca drogi o dużym nachyleniu i ostrych zakrętach po wykryciu poważnego zużycia bieżnika lub niewystarczającego ciśnienia w oponach oraz dostarczanie informacji o takich zagrożeniach, jak zamarznięta nawierzchnia czy wyboje. (oprac. ms)

Struktura prac rozwojowych

ALPS ALPINE

Opracowanie czujników loT

Udostępnienie platformy systemowej

ZENRIN

Dostarczanie danych mapowych

YOKOHAMA

Opracowanie i wdrożenie opon loT

Producenci samochodów

Firmy logistyczne

Rynek wtórny pojazdów

 

     

 

Podział ról w pracach badawczych na nową oponą

Yokohama Rubber

• Opracowanie technologii wykrywania zużycia bieżnika i stanu nawierzchni drogi

• Opracowanie i produkcja opon wyposażonych w czujniki

• Zaproponowanie nowej wartości dodanej dla opony IoT

Alps Alpine

• Opracowanie technologii wykrywania zużycia bieżnika i stanu nawierzchni drogi

• Opracowanie i produkcja czujników do wykrywania zużycia bieżnika i stanu nawierzchni drogi

• Udostępnienie platformy systemowej do przesyłania danych do chmury

Zenrin

• Dostarczanie szczegółowych map i informacji o ruchu

• Uwzględnienie danych uzyskanych za pomocą opony IoT w mapowaniu i analizie danych

• Zaproponowanie nowej wartości dodanej dla opony IoT i danych mapowych