Ocena wad i uszkodzeń szyb samochodowych
Uszkodzenia eksploatacyjne szyb to przede wszystkim drobne odpryski lub pęknięcia nie dłuższe niż 5cm, ale nie rozpoczynające się od krawędzi szyby

Ocena wad i uszkodzeń szyb samochodowych

Szyby samochodowe wykonane są ze szkła, ale nie wszystkie z takiego samego. Szyby boczne w drzwiach i trójkątne tylne oraz szyby tylne w sedanach i w pokrywach bagażnika wykonane są ze szkła hartowanego. Natomiast szyby przednie wykonane są z dwóch warstw zwykłego szkła przedzielonych warstwą folii PC lub dodatkowo warstwą folii PVB.

Ponieważ szyby hartowane są bardzo odporne na zewnętrzne działania mechaniczne typu: uderzenia czy momenty gnące oraz praktycznie nie mają wad, a ich uszkodzenie powoduje całkowite ich zniszczenie, zajmę się tylko oceną wad i uszkodzeń szyb przednich, tzw. klejonych. Szyby przednie to zespół najczęściej dwóch warstw szkła przedzielonych warstwą folii i połączonych ze sobą w jedną całość.

Szkło jak wiemy jest materiałem twardym i zarazem kruchym. Dlatego też może pęknąć niekiedy bez wyraźnej i widocznej przyczyny. Jednak każde uszkodzenie i pękniecie szyby ma swoją przyczynę, którą można prawie zawsze dokładnie określić.

Przyczyna ta nie zawsze jest widoczna, a nawet jeżeli, to najczęściej jest niewłaściwie interpretowana. Przynajmniej przez właścicieli samochodów, którzy widzą szybę jako element nadwozia, który nie powinien ulegać uszkodzeniom.

szyby_nowoczesnaFlota
Typowe uszkodzenie eksploatacyjne szyby, to głównie drobne odpryski lub pęknięcia

Uszkodzenia eksploatacyjne i montażowe szyb

Uszkodzenia eksploatacyjne szyb to przede wszystkim drobne odpryski lub pęknięcia nie dłuższe niż 5cm, ale nie rozpoczynające się od krawędzi szyby. Pęknięcia od krawędzi szyby mogą mieć przyczynę eksploatacyjną, ale najczęściej wynikają z wadliwego jej wklejenia lub błędów naprawy blacharsko-lakierniczej. Takie uszkodzenia szyb najczęściej i najwygodniej jest tłumaczyć wadą szyby. Powszechnie uznaje się, że jak nie ma śladu na zewnętrznej powierzchni szyby od uderzenia kamienia, odprysku szyby itp., to przyczyną pęknięcia szyby jest na pewno wada szyby.
Prawidłowo wklejona szyba nie powinna pęknąć, oczywiście wyłączając zewnętrzne przyczyny mechaniczne. Można przyjąć, że jeżeli szyba pęka w ciągu 12-24 godzin po jej wklejeniu to przyczyną pęknięcia jest nieprawidłowe jej wklejenie. Natomiast pęknięcie szyby podczas eksploatacji samochodu jest spowodowane naprężeniami nadwozia.

szyby_nowoczesnaFlota
Pęknięcia od krawędzi szyby mogą mieć przyczynę eksploatacyjną, ale najczęściej wynikają z wadliwego jej wklejenia lub błędów naprawy blacharsko-lakierniczej

Wady fabryczne szyb

Oprócz uszkodzeń szyby w postaci pęknięć, pojawiają się także wady szyb, które nie są widoczne podczas zakupu nowego samochodu, a objawiają się dopiero po pewnym czasie.

Do najczęstszych i widocznych wad szyb zaliczyć można odwarstwianie się wewnętrznej folii, znajdującej się pomiędzy dwoma taflami szkła, od jednej lub obydwu warstw. Zjawisko powstaje gdy wilgoć dostanie się pomiędzy folię i szkło. Folia staje się wówczas nieprzejrzysta przyjmując białą barwę. Niekiedy rozwarstwienie się folii od szkła przyjmuje artystyczne formy.

Takich wad nie można zatrzymać i z czasem eksploatacji bardzo szybko się powiększają. Przyczyną jest niewłaściwe wykończenie krawędzi szyby i brak zabezpieczenia przed dostawaniem się wilgoci pomiędzy folię i szkło.

szyby_nowoczesnaFlota
Niekiedy rozwarstwienie się folii od szkła przyjmuje artystyczne formy

Inne wady związane są także najczęściej z folią, czyli jej jakością i dokładnością przylegania do powierzchni szkła.