Rynek samochodowy w cieniu COVID-19
W konsekwencji pandemii sprzedaż nowych samochodów w 2020 roku drastycznie wyhamowała
05.01.2021

Rynek samochodowy w cieniu COVID-19

Branża motoryzacyjna boleśnie odczuła skutki pandemii COVID-19. Wstępne analizy PZPM i dane Centralnej Ewidencji Pojazdów dotyczące rejestracji nowych samochodów osobowych i dostawczych w roku 2020 potwierdzają ogrom doznanych strat. Wyniki uzyskane przez koncerny i dilerów, podobnie jak wyniki całej polskiej gospodarki wyhamowały w pierwszych miesiącach 2020 roku. Dopiero w ostatnich miesiącach roku sytuacja na rynku zaczęła ulegać lekkiej poprawie.

W grudniu 2020r. rejestracje samochodów osobowych i dostawczych zmniejszyły się o 1,1% (-643 szt.) w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku.  Łączny rezultat w całej grupie osiągnął w grudniu 59 433 sztuki i był wyższy niż w listopadzie ub.r. o +24,9% (+11 835 szt.). To najlepszy miesięczny rezultat w ub.r. a historycznie patrząc na sytuację w analogicznym miesiącu - drugi, po grudniu 2019 r. kiedy liczba rejestracji przekroczyła 60 tys. szt. Ponownie dużą rolę w odczytaniu trendu odegrał kalendarz. Z uwzględnieniem dni roboczych, których było więcej o dwa dni zarówno rok wcześniej, jak i w listopadzie, spadek wyniósł -10,1%, czyli tyle samo co miesiąc wcześniej, kiedy  zanotowaliśmy -10,8% r/r. Rejestracje w ostatnim miesiącu samochodów osobowych wyniosły 51 507 szt. i obniżyły się o 1,9% r/r. Samochody dostawcze wzrosły o 4,6% do 7 926 szt. i był to nie notowany dotąd poziom rejestracji w tej grupie.

Znaczne spadki

W ciągu całego 2020r. przybyło 487 996 samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t. Było to mniej o 22,0% (-137 437 szt.) niż w 2019 roku. Na rezultat ubiegłego roku silnie oddziaływały dwa czynniki, które częściowo wzajemnie się niwelowały. Pierwszy, negatywnie, to pandemia COVID’19, która spowodowała niespotykane dotąd spadki w rejestracjach szczególnie w II kw. (-46,7%). Drugi pozytywnie zwłaszcza w końcówce roku, to wprowadzenie od stycznia 2021r. kolejnych wyższych wymogów związanych z czystością spalin (w ramach wyższej normy Euro 6). i konieczność wypracowania odpowiedniej wielkości tzw. KPP. Dzięki temu drugiemu czynnikowi spadek w IV kw. 2020 roku wyniósł już tylko -6,7%.

 

 

W grupie samochodów osobowych w grudniu 2020 r. zarejestrowano 51 507 szt. czyli mniej o 992 szt. (-1,9%) niż rok wcześniej i więcej  o 9 832 szt. (+23,6%) niż w listopadzie ub.r.

Nabywcy indywidualni zarejestrowali w ostatnim miesiącu 11,8 tys. szt. tj. mniej o 16,9% r/r i więcej o 17,6% niż miesiąc wcześniej. W ostatnim roku klienci z tej grupy więcej kupili tylko tradycyjnie w styczniu (14,2 tys. szt.) i lutym (12,7 tys. szt.). Wyjątkowo też zbliżoną stosunkowo wysoką liczbę rejestracji odnotowaliśmy w lipcu (11,2 tys. szt.).

Rynek klienta flotowego

Nabywcy instytucjonalni zarejestrowali w grudniu 2020 r. 39,7 tys. samochodów. Wynik ten był wyższy niż przed rokiem (+1 388 szt. i +3,6 %) i wyższy od uzyskanego miesiąc wcześniej  aż o  8 071 szt. +25,5%. Przed rokiem wyższe rejestracje były efektem swoistej wyprzedaży samochodów, emitujących więcej niekorzystnych cząstek w spalinach przed wejściem kolejnych wymagań dotyczących monitoringu emisji CO2. Teraz dodatkowo nałożyło się przygotowanie do tzw. KPP.

Podobnie jak wtedy teraz wśród klientów instytucjonalnych najważniejszą grupę klientów stanowiły niezmiennie firmy leasingowe/CFM i firmy wynajmu. W grudniu ub.r. ich udział w całym rynku był wyższy od osiągniętego przed rokiem o 2,1 pkt. proc i wyniósł 52,1% wobec 50% rok wcześniej. Był też wyższy o 1,1 pkt. proc. od osiągniętego w listopadzie ub.r. W kanale dealer lub inny sprzedawca udział wyniósł 16,8% wobec 16,9% w listopadzie.  Rok wcześniej w grudniu notowaliśmy dla tej grupy udział 16,7% a w listopadzie 16,3%, w październiku 16,5% i 17,9% we wrześniu a w sierpniu 24,0%, kiedy wejście nowych wymagań czy finalizacja KPP wymusiła wtedy zwiększone rejestracje w ostatnim wakacyjnym miesiącu 2019r. Teraz poziom rejestracji w grupie dealer/sprzedawca był niższy tylko o 27 szt. niż rok wcześniej i wyższy niż miesiąc wcześniej o 1 645 szt. a wyniósł 8,7 tys. szt..

W 2020 roku zarejestrowano 428 347 nowych samochodów osobowych, o 127 251 szt. (-22,9%) mniej niż w 2019 r. Wszystkich marek premium zarejestrowano 76,6 tys. szt.; tj. mniej niż rok wcześniej ( -4,8%; -3 868 szt.) Marki popularne osiągnęły w tym czasie poziom 4,6 razy wyższy tj. 351,7 tys. nowych rejestracji (-26%), jednak przyhamowanie w tej części rynku było bardziej dotkliwe.

Według rodzaju paliwa

W całej grupie samochodów osobowych zarejestrowano 61,9 tys. hybryd (+47,9%) oraz 8 099 szt. (+198,1%) z napędem elektrycznym lub hybrydowym plug-in. Samochody z napędem benzynowym zajęły 62,6% rynku i przybyło ich 268,0 tys. szt. (-31,6%). Na diesle przypadł udział 18,9% i osiągnęły 80,9 tys. rejestracji (-26,8%). Rok wcześniej udział tych kategorii w rynku wynosił odpowiednio 70,5% i 19,9%.

           

 

 

W grupie nabywców indywidualnych przybyło 117 291 auta. tj. mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej o -28% (-45 588 szt.).

Do firm rejestrujących na regon dostarczono od początku roku 311 056 szt. (-20,8%; -81 663 szt.). (oprac. ww)