Zmienia się mapa fotoradarów w Polsce
W ciągu czterech ostatnich lat liczba fotoradarów wzrosła o 15 urządzeń
18.08.2021

Zmienia się mapa fotoradarów w Polsce

Liczba fotoradarów na polskich drogach zmienia się z biegiem lat. W poszczególnych miejscowościach pojawiają się nowe, a z kolei w innych znikają te stare, dobrze znane kierowcom.

Eksperci z Yanosika sprawdzili, co ma na to wpływ oraz jak zmieniała się liczba fotoradarów na polskich drogach w ostatnich czterech latach.

Co decyduje o lokalizacji

Lokalizacje instalacji fotoradarów są wyznaczane w miejscach, w których ze względów bezpieczeństwa należy wprowadzić ograniczenie prędkości w danym punkcie. Obszary te wybiera się na podstawie metodologii opracowanej przez ekspertów z Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Krakowskiej. Metodologia określa m.in. poziom zagrożenia wypadkami z uwzględnieniem aspektów infrastrukturalnych i technicznych.

Według informacji Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) w procedurze kwalifikacji miejsc, które mają zostać objęte nadzorem uczestniczy mnóstwo podmiotów, które są odpowiedzialne za jakość dróg oraz bezpieczeństwo ruchu. Zalicza się do nich Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD), policja, samorządy lokalne oraz zarządcy dróg, którzy zgłaszają swoje analizy lub obserwacje związane z występowania niebezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego.

Stacjonarne urządzenia rejestrujące lub ich obudowy są instalowane lub usuwane przez zarządców dróg na wniosek głównego inspektora transportu drogowego albo z inicjatywy własnej, pod warunkiem posiadania zgody GITD. Reguluje to art. 20b ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Z 2018 r., poz 2068, z późn. zm.).

Zachowania kierowców przed i za fotoradarem

- System Yanosik skupia średnio 2 mln aktywnych kierowców w miesiącu, co daje nam wiarygodną próbę badania. W analizie zachowań kierowców przed i za stacjonarnym punktem kontroli prędkości uwzględniliśmy wszystkie fotoradary w Polsce. A jako miernik zachowań kierowców przyjęliśmy zmianę średniej prędkości w okolicach fotoradarów. W ten sposób sprawdziliśmy czy kierowcy redukują swoją prędkość, a jeśli tak to o ile km/h – komentuje Magda Zglińska z firmy Yanosik. - Taka analiza wykazała ciekawą tendencję: znaczna większość kierowców, bo ponad 80 proc., przy miernikach prędkości jeździ wolniej niż obowiązujące na danym odcinku ograniczenia – dodaje.

Kierowcy w odległości od 800 m do 650 m przed fotoradarem jadą nieco szybciej – maksymalnie o 2 km/h od aktualnego ograniczenia prędkości. Z kolei w okolicach 500 m przed stacjonarnym punktem pomiaru, zaczyna ona spadać poniżej obowiązującego limitu, nawet do 30 km/h.

Zmienia się liczba fotoradarów

- Na podstawie wewnętrznych danych firmy Yanosik prześledziliśmy liczbę fotoradarów, które znajdowały się na polskich drogach w latach od 2018 roku do 2021 i przygotowaliśmy zestawienie porównujące ich rozmieszczenie z podziałem na województwa. Oczywiście musimy mieć świadomość, że ich liczba maleje lub rośnie w zależności od działań podejmowanych przez GITD – mówi Julia Langa z Yanosika.

 

Yanosik.pl

- W ciągu czterech ostatnich lat liczba fotoradarów wzrosła o 15 urządzeń. W 2018 roku w całej Polsce zainstalowanych było 430 takich mierników, a obecnie jest ich już 445. Stale wprowadzamy aktualizacje względem liczby fotoradarów na polskich trasach, gdy tylko zainstalowane są nowe urządzenia, to użytkownicy Yanosika są o nich już poinformowani - komentuje Julia Langa.

Z danych Yanosika wynika, że w ciągu ostatnich czterech lat najwięcej nowych fotoradarów pojawiło się w województwach: mazowieckim (+4 szt.), małopolskiem (+5 szt.), lubelskim (+4 szt.), podkarpackiem (+3 szt.), zachodniopomorskim (+2 szt.), świętokrzyskiem (+1 szt.) i lubuskim (+1 szt.). Z kolei Ich liczba zmalała w województwach: kujawsko-pomorskim (-4 szt.), wielkopolskim (-2), pomorskim (-2 szt.), warmińsko-mazurskim (-2 szt.), podlaskim (-1 szt.) i opolskim (-1 szt.). Liczba fotoradarów nie uległa zmianom w województwie dolnośląskim – ostały się 22 urządzenia.

Gdzie będą nowe fotoradary

CANARD od IV kwartału ubiegłego roku instaluje 26 nowych urządzeń w poszczególnych województwach. Mają się one pojawić w województwach: łódzkim (2), dolnośląskim (2), lubelskim (2), mazowieckim (3), małopolskim (4), wielkopolskim (2), pomorskim (2), kujawsko-pomorskim (1), świętokrzyskim (3), lubuskim (1), opolskim (2), zachodniopomorskim (1), podlaskim (1). Z tego w województwie łódzkim jeden z fotoradarów już działa w Radomsku, podobnie jak w zachodniopomorskim w Sianowie. W 2020 roku uruchomione zostały również fotoradary w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie), Moderówce (gmina Jedlicze, woj. podkarpackie) oraz w Brzezinach (woj. lubelskie). (ms)