UE: busy tylko z zezwoleniem i licencją
O licencję wspólnotową wnioskuje się do Głównego Inspektora transportu Drogowego

UE: busy tylko z zezwoleniem i licencją

Od 21 maja 2022 roku na obszarze Unii Europejskiej przedsiębiorca wykonujący transport drogowy rzeczy pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony zobowiązany będzie do posiadania zezwolenia zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej.Pojazdy lekkie objęte zostały zobowiązaniami, które jeszcze kilka lat temu nie poddawane były nawet dyskusji. Poza dodatkowymi formalnościami, zmiany wiążą się z dodatkowymi kosztami.
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udzielane jest przedsiębiorcy posiadającemu:

• rzeczywistą i stała siedzibę w jednym z państw członkowskich,
• Certyfikat Kompetencji Zawodowych,
• dobrą reputację,
• zdolność finansową za pierwszy pojazd 1800 euro, za każdy kolejny 900 euro.

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 1000 zł i 100 zł za każdy dodatkowo zgłoszony pojazd. Zezwolenia udziela starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, a w przypadku będącego osobą fizyczną właściwego dla adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Warunkiem wydania licencji wspólnotowej jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Koszt takiej licencji wynosi:

• za okres ważności 5 lat – 4000 zł i 440 zł za każdy wypis z licencji,
• za okres ważności od 5 lat do 10 lat 8000 zł i 880 zł za każdy wypis z licencji.

O licencję wspólnotową wnioskuje się do Głównego Inspektora transportu Drogowego.
Wymóg dla pojazdów od 2,5 do 3,5 tony dmc nie dotyczy przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony.