Homologacja pojazdów po nowemu
Dotychczasowe świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji mają zachować ważność po wejściu w życie ustawy

Homologacja pojazdów po nowemu

Zgodnie z przepisami unijnymi rząd przyjął projekt ustawy o systemach i homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury, rozwiązania wejdą w życie 1 kwietnia 2023 roku z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.Zmiany dotyczą m.in. zakresu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem. Alternatywą ma być rozwiązanie dotyczące możliwości stosowania zestawów montażowych do konkretnej rodziny silników. Dotychczasowe świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji mają zachować ważność po wejściu w życie ustawy.

Ma zostać stworzony nadzór nad każdym podmiotem dokonującym montażu, a organem właściwym do spraw homologacji ma być dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.
Uporządkowane mają zostać zagadnienia regulujące obszar związany z homologacją pojazdów, co ma ułatwić polskim przedsiębiorcom funkcjonowanie na rynku międzynarodowym. Określone będą środki odwoławcze i sankcje w ramach procedur homologacyjnych, a także zasady wprowadzania części do obrotu mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska.

Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury, nowe rozwiązania mają dotyczyć:

- producentów, dystrybutorów oraz importerów pojazdów, przedmiotów wyposażenia i części;

- podmiotów dokonujących montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu;

- służb technicznych/jednostek uprawnionych;

- dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

System naliczania opłat za wydanie dokumentów homologacyjnych ma zostać zachowany na obecnie obowiązującym poziomie.