Będzie można wycofać auto osobowe z ruchu, ale...
Z dniem 31 stycznia 2022 roku katalog pojazdów wycofywanych z ruchu rozszerzony zostaje o samochody osobowe

Będzie można wycofać auto osobowe z ruchu, ale...

Często właściciel staje przed koniecznością czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego. Dotychczas przepisy nie przewidywały takiej możliwości. Od 31 stycznia 2022 roku będzie to dopuszczalne, jednak pod pewnymi warunkami.Teraz czasowe wycofanie pojazdu z ruchu możliwe jest na wniosek właściciela lub podmiotu, któremu powierzono pojazd. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, do depozytu starosty właściwego ze względu na ostatnią rejestrację pojazdu trafia dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne. Dotąd dotyczyło takich pojazdów jak: samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne, autobusy.

Okres czasowego wycofania z ruchu tych pojazdów wynosi od 2 do 24 miesięcy z możliwością przedłużenia - w sumie czas wycofania pojazdu z ruchu nie może przekroczyć 48 miesięcy.

Z dniem 31 stycznia 2022 roku katalog pojazdów wycofywanych z ruchu rozszerzony zostaje o samochody osobowe. Okres czasowego wycofania takiego pojazdu z ruchu ma wynieść od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu.

Wydział Komunikacji
Wszelkie formalności związane z czasowym wycofaniem samochodu możemy załatwić w wydziale komunikacji


Z oświadczenia wnioskującego powinno wynikać, że pojazd uległ „szkodzie istotnej”
lub naprawie podlegać będą „zasadnicze elementy nośne konstrukcji”. Tymczasowemu wycofaniu z ruchu nie podlegają pojazdy, które nie są czasowo użytkowane.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu pozwala ograniczyć koszty ubezpieczenia,
ale nic nie jest za darmo. Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł. Natomiast za każdy kolejny miesiąc opłata jest powiększana o:

• 4 zł - od 3 do 12 miesięcy,
• 2 zł - od 13 do 24 miesięcy,
• 0,25 zł - od 25 do 48 miesięcy.

Ponowne przywrócenie pojazdu do ruchu wymaga przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego, a właściciel w okresie wycofania pojazdu z ruchu zobowiązany jest zapewnić wycofanemu pojazdowi postój poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu.