Scania redukuje emisję CO2
Pojazdy ciężarowe i autobusy są odpowiedzialne za około jedną czwartą emisji CO2 z transportu drogowego w UE
09.06.2021

Scania redukuje emisję CO2

Komisja Europejska opublikowała statystyki dotyczące emisji CO2 z nowych pojazdów ciężarowych dla każdego producenta zarejestrowanego w Unii obejmujące okres od lipca 2019 r. do czerwca 2020 r. Wartości te stanowią podstawę limitów w przepisach dotyczących emisji CO2 i będą podstawą do naliczania opłat drogowych. Dane Komisji Europejskiej potwierdzają, że Scania jest najlepszym producentem pojazdów ciężkich, jeśli chodzi o redukcję emisji CO2.


Pojazdy ciężarowe i autobusy są odpowiedzialne za około jedną czwartą emisji CO2 z transportu drogowego w UE i za około 6% całkowitej emisji CO2 w UE. Pomimo pewnej poprawy efektywności zużycia paliwa w ostatnich latach, emisje te nadal rosną, głównie z powodu wzrostu intensywności drogowego transport towarów.

„Wyraźny lider rynku”

Jak wynika z raportu Scania jest najlepsza w swojej klasie pod względem efektywności energetycznej i niskiej emisji CO2, z wynikiem 4,7% poniżej limitu CO2 ustalonego przez UE. Scania jest jedynym producentem ciężkich pojazdów ciężarowych, który wyraźnie plasuje się poniżej limitu UE.

Dane dotyczące emisji CO2 opublikowane przez UE pokazują, że istnieje zdecydowany lider rynku pod względem poziomu zużycia paliwa, jest to Scania. Liczby te są oparte na testach komponentów i pojazdów i odzwierciedlają długoterminową pracę Scania w zakresie usprawnień aerodynamiki i układu napędowego. Zaletą certyfikowanych wartości CO2 publikowanych przez UE jest to, że wszyscy muszą próbować je obliczać w ten sam sposób – jest to najuczciwszy dostępny sposób porównywania emisji między producentami – mówi Henrik Wentzel, starszy doradca ds. planowania produktów w Scania.

Andreas Follér, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Scania twierdzi, że dane Komisji Europejskiej pokazują również, że Scania jest na dobrej drodze, aby osiągnąć swój cel klimatyczny – ograniczenie emisji CO2 z pojazdów o 20% do 2025 r., w porównaniu do poziomów emisji
z 2015 roku. (oprac.ww)