Mercedes-Benz Trucks i Shell wspólnie promują cyfrowe płatności za paliwo
Cyfrowa karta paliwowa utrudni rozpowszechnione obecnie oszustwa przy zakupie paliwa
11.05.2021

Mercedes-Benz Trucks i Shell wspólnie promują cyfrowe płatności za paliwo

Mercedes-Benz Trucks konsekwentnie digitalizuje swoje pojazdy. W praktycznych testach, jakie przeprowadzono na stacjach Shell, ciężarówki Mercedes-Benz Actros po raz pierwszy samoczynnie płaciły za paliwo. Inżynierowie z Mercedes-Benz Trucks i Shell zainstalowali bowiem w pokładowym systemie ciężarówki nowy prototyp cyfrowego identyfikatora pojazdu Mercedes-Benz Trucks, współpracujący z prototypem cyfrowej karty paliwowej.

Identyfikator ten (Truck-ID) działa jak wbudowany dowód tożsamości, za pomocą którego ciężarówka autonomicznie uwierzytelnia transakcje. Transfer danych, dzięki któremu pokładowy system komputerowy może na stacjach paliw Shell realizować płatności z użyciem cyfrowej karty paliwowej, odbywa się poprzez interfejs programowy Shell SmartPay API. Do omawianych testów użyte zostały normalne pojazdy seryjne, których oprogramowanie rozbudowano jednak o moduł płatnościowy i autoryzacyjny.

Kolejnym elementem technologicznym o kluczowym znaczeniu jest tak zwany Truck Wallet („portfel samochodu ciężarowego”) – i również w tym przypadku wykorzystano prototyp już istniejący. Truck Wallet to technologia platformowa służąca jako centralny program użytkownika; skupia ona wszystkie aplikacje, które uzyskują dostęp do identyfikatora Truck-ID i wykorzystują go do różnych celów. Jedną z tych aplikacji jest cyfrowa karta paliwowa, opracowana wspólnie przez ekspertów z Mercedes-Benz Trucks i Shell. We wspomnianych testach zastosowano ją w płatnościach on-line do uwierzytelniania i autoryzowania samochodu ciężarowego wobec centralnego systemu zarządzającego stacji paliw: najpierw pojazd na podstawie swojego identyfikatora Truck-ID był rozpoznawany przez system Shell, następnie aplikacja Shell SmartPay API zezwalała na transakcję. Istotnym elementem kontroli bezpieczeństwa było porównanie współrzędnych GPS danego samochodu z lokalizacją stacji paliw – ich zgodność stanowiła warunek aktywacji dystrybutora.

Mercedes Benz
Po zatankowaniu i odwieszeniu pistoletu wlewowego system firmy Shell prześle do Truck Wallet informację o ilości wlanego paliwa, numerze dystrybutora oraz cenie paliwa


Jak dotąd, firmy przewozowe wyposażają swoich kierowców w fizyczne karty paliwowe, którymi można płacić na wybranych stacjach. Kwota zakupu jest wtedy pobierana bezpośrednio z konta firmy. Zainstalowana w samochodzie cyfrowa karta paliwowa pod wieloma względami ułatwiłaby kierowcom ciężarówek codzienną pracę. Przykładowo, nie musieliby oni po zatankowaniu fatygować się do okienka kasowego. Po drugie, dzięki takiej innowacji znacznie uprościłyby się czynności administracyjne w firmie transportowej i wzrosłoby bezpieczeństwo procesów, gdyż nie trzeba by wydawać kierowcom plastikowych kart,
a następnie odbierać je od nich
. Cyfrowa karta paliwowa utrudniłaby też rozpowszechnione obecnie oszustwa przy zakupie paliwa. Eksperci szacują, że roczna wielkość strat, jakie ponosi branża transportowa wskutek oszustw przy korzystaniu z kart paliwowych do tankowania ciężkich samochodów ciężarowych, opiewa na milionowe kwoty.

Możliwość przyszłego zastosowania w firmach

Praktyczne zastosowanie opisywanej metody, opracowanej przez Mercedes-Benz Trucks i Shell, mogłoby wyglądać tak, iż menedżer floty w centrali przedsiębiorstwa transportowego będzie przydzielał samochodowi ciężarowemu cyfrową kartę paliwową na ekranie portfelu Truck Wallet. Umieszczenie karty paliwowej w portfelu Truck Wallet danego pojazdu spowoduje, że identyfikator Truck-ID pojazdu zostanie powiązany z tą kartą. Operacja ta będzie przebiegała online, zatem menedżer floty będzie miał w każdej chwili dostęp do portfeli Truck Wallet wszystkich ciężarówek.

Mercedes
Na trasie, gdy zajdzie potrzeba zatankowania, aplikacja nawigacyjna powiązana z portfelem Truck Wallet wskaże kierowcy najbliższą stację paliw


Gdy kierowca zatwierdzi w systemie wskazaną stację i dojedzie na nią, aplikacja zapyta go o numer wybranego dystrybutora. Po zatankowaniu i odwieszeniu pistoletu wlewowego system firmy Shell prześle do Truck Wallet informację o ilości wlanego paliwa, numerze dystrybutora oraz cenie paliwa. Z kolei Truck Wallet prześle do systemu Shell poziom paliwa w zbiorniku. Jeśli wszystkie dane okażą się zgodne, kierowca w pokładowym systemie nawigacyjnym otrzyma sygnał zatwierdzenia i będzie mógł kontynuować jazdę. Równocześnie firma transportowa otrzyma z Truck Wallet niezbędne dane rozliczeniowe.(ww)