Mapa stacji tankowania wodoru w Europie
Na stronach Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) opublikowano interaktywną mapę stacji tankowania wodoru dla ciężarówek w Europie do roku 2025 i 2030
25.05.2021

Mapa stacji tankowania wodoru w Europie

Pierwsze pojazdy elektryczne napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi są już dostępne na rynku europejskim. Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) od połowy 2020 roku oferta modelowa pojazdów zasilanych wodorem systematycznie wzrasta. Szacuje się, że do 2030 roku będzie eksploatowanych co najmniej 60 000 tego typu pojazdów.


Jednak infrastruktura niezbędna do tankowania pojazdów zasilanych ogniwami paliwowymi jest obecnie prawie całkowicie niedostępna. Ze względu na większe zapotrzebowanie na moc i energię pojazdy ciężarowe po prostu nie mogą wykorzystywać istniejącej infrastruktury.

Nowy dokument przedstawiający stanowisko ACEA w sprawie wymagań dotyczących infrastruktury pojazdów ciężarowych wskazuje, że należy pilnie zająć się tą kwestią. Decydenci powinni podjąć działania w celu zapewnienia szybkiego rozwoju infrastruktury w ramach przeglądu dyrektywy w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFID).

Cele infrastruktury zgodnie z AFID

Dyrektywa w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFID) wskazuje,
że należy wyznaczyć ogólnounijny cel dotyczący przystosowania do 2025 r. około 300 stacji tankowania wodoru dla pojazdów ciężarowych oraz co najmniej 1000 takich stacji nie później, niż do 2030 roku
. Ponadto do 2030 r., wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej (TEN ‐ T) co 200 km powinno być dostępne jedno miejsce przystosowane do tankowania wodoru. Stacja tankowania wodoru dla pojazdów ciężarowych powinna mieć dzienną przepustowość co najmniej sześciu ton H2 i co najmniej dwa dystrybutory na stację.

Aby zagwarantować dostępność niezbędnej liczby stacji tankowania wodoru do 2025 i 2030 r.
w całej Unii Europejskiej, należy ustalić wiążące cele dla każdego państwa członkowskiego. Na stronach Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) opublikowano interaktywną mapę stacji tankowania wodoru dla ciężarówek w Europie do roku 2025 i 2030.

ACEA
Według ACEA liczba stacji ładowania wodorem w Europie w 2030 roku


Organizacja określiła dokładne wyliczenia na temat pożądanej liczby stacji w poszczególnych krajach. W 2025 r. w Polsce powinno być 10 stacji, w Niemczech 85, we Francji 35, we Włoszech 20, w Czechach 5 a w Wielkiej Brytanii 50. Z kolei w 2030 roku ACEA zakłada, że liczba stacji tankowania wodoru wynosiłaby odpowiednio: w Polsce 40, Niemczech 300, Francji 120, Hiszpanii 60, Włoszech 70 oraz 150 w Wielkiej Brytanii. (ww)