Kryzys na rynku pojazdów użytkowych traci impet
W całym 2020 r. zarejestrowano 20 671 samochodów ciężarowych pow. 3,5t. Spadek wyniósł 27,0%.
08.01.2021

Kryzys na rynku pojazdów użytkowych traci impet

W całej grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t w grudniu 2020r. zarejestrowano 2 306 szt. To rezultat o 678 szt. wyższy niż w takim samym miesiącu przed rokiem ale tempo zmiany jest imponujące (+41,6% r/r;).


Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów pokazują, że grudzień 2020 roku mimo przyhamowania w porównaniu z poprzednim miesiącem (-16,3% m/m) był to trzeci najwyższy miesięczny rezultat ub.r.. Ostatnio wyższy wynik grudnia mieliśmy w 2017 r. kiedy przybyło 2 729 szt. Teraz kontynuowany był znaczy wzrost r/r wśród ciągników samochodowych o 60,2% do poziomu 1 551 szt. i mimo niskiej bazy to porównania z ub.r. (zaledwie 968 szt.) jest to po listopadzie (2006 szt.) i październiku (1820 szt.) trzeci miesięczny rezultat w tej grupie ub.r.. Rejestracje wszystkich podwozi były prawie o 1/7 wyższe niż rok wcześniej (+95 szt.) i osiągnęły 755 szt. Złożyły się na nie kompletne (lub skompletowane) podwozia samochodów ciężarowych (555 szt.; +17,6% r/r) i samochodów specjalnych (200 szt.; +6,4%%).
W porównaniu z wynikami z poprzedniego miesiąca br. rynek podwozi ciężarowych i specjalnych był stabilny i zwiększył się - łącznie o 0,8% (+6 szt.). Wśród ciągników samochodowych popyt przyhamował (-22,7% m/m; -455 szt.) w czasie ostatniego miesiąca i po trzech wcześniejszych miesiącach wzrostu m/m. Ogólnie w zagregowanej grupie rynek był mniejszy niż miesiąc wcześniej o 16,3% m/m (-449 szt.).

Światełko w tunelu

Silna końcówka 2020 roku napawa optymizmem i daje nadzieję, że kryzys trwający od lipca ub.r. stracił impet. Do dobrych rezultatów całej grupy średnich i ciężkich samochodów ciężarowych mogło nieznacznie przyczynić się wygaśnięcie decyzji derogacyjnej z końcem br. związanej z wdrażaniem VECTO. Wydaje się, że wraz z rozwojem w czasie pandemii handlu w internecie, przewoźnicy powinni mieć rosnącą liczbę zgłoszeń co uławiałoby im decyzje o dokończeniu zawieszonych w pierwszej połowie br. z powodu COViD-19, zamówień. Jednak badania nastrojów GUS nadal nie potwierdzają dobrych nastrojów w transporcie i powiązanej gospodarce magazynowej. Chociaż w grudniu br. ogólny klimat koniunktury ukształtował się w tej grupie przedsiębiorców na nieznacznie mniej negatywnym poziomie minus 11,5 punktów podczas gdy w listopadzie minus 16,5. Zarówno diagnozy, jak i prognozy popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne od zgłaszanych w listopadzie. W ostatnim listopadzie (ostatnie dostępne dane) wg. danych GUS, przewozy ładunków transportem samochodowym w tys. ton były stabilne w porównaniu z poprzednim miesiącem - spadek o 0,7% po wzroście o 2,2% w październiku do września, ale przy spadku r/r o 5,9% ( w październiku było -8,8%). Dodatkowo pomimo trwającej pandemii informacje o 2% wzroście eksportu w III kw. br. i stabilnym w skali roku po 10. miesiącach 2020, są podstawą do bardziej optymistycznego spojrzenia również na rynek samochodów ciężarowych. Podobnie pozytywnie oddziałuje m.in. na cały rynek transportowy (przewoźników i dostawców pojazdów użytkowych) podpisanie w ostatnich dniach grudnia minionego roku umowy handlowej pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską.

 


Czas podsumowań

W całym 2020 r. zarejestrowano 20 671 samochodów ciężarowych pow. 3,5t. Spadek wyniósł 27,0%. W całej grupie znalazło się 14 465 ciągników i ich liczebność zmniejszyła się porównaniu z poziomem w 2019r. o 5 807 szt. (-28,6%). Wśród nich na czele niezachwianie został DAF z liczbą 3 812 rejestracji (-23%). Mimo spadku zwiększył udział na przestrzeni roku o 2,1 pkt. proc. do pond 26%. Za nim pozostała marka VOLVO (2 644 szt. -22%), która wzmocniła swój udział o 1,5 pkt. proc. i przekroczyła 18% rynku. Po stracie 1 pozycji w porównaniu z sytuacją rok wcześniej na trzecim miejscu ub.r. zamknęła SCANIA po rejestracji 2 292 szt. (-46%; 16% udz.). Niedaleko na czwartym uplasował się MERCEDES-BENZ (2 227; -28%) utrzymując ponad 15% udz. Pierwszą piątkę zamknął ze zbliżonym 15% udziałem MAN (2 221 ; -33%).

W tym samym czasie przybyło 6 206 kompletnych lub skompletowanych podwozi (-22,9%; -1 839 szt.). Wśród nich podobnie jak w 2019 r. zdecydowanym liderem został MAN (1 279 szt. 21% udz.) i vice liderem MERCEDES-BENZ (1 130 szt.; 18% udz.). Całkiem blisko na trzeciej pozycji zostało IVECO (1 109 szt. i niecałe 18% udz.). Na czwartym miejscu rok zakończyła w tej kategorii marka VOLVO (789) a na piątej DAF (716).

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t w 2020r. najwięcej pojazdów wydał DAF (4 441; -22%). Na drugie miejsce wskoczyła dzięki rezultatom z ostatniego miesiąca, marka MAN (3 500; -33%) i wyprzedziła markę VOLVO (3 433; -19%). MERCEDES-BENZ podobnie jak rok wcześniej został czwarty, teraz z niedużym dystansem do podium (3 358 szt. -25%). Najwięcej w pierwszej piątce straciła SCANIA (-43%) po wydaniu 3 008szt. , która w 2019 r. była druga. Lider DAF przekroczył w 2020 r. 21% udział w rynku. MAN i VOLVO uzyskały niemal po 17% rynku każdy – dzieli je 67 szt. (0,3 pkt. proc udz.). MERCEDES-BENZ wzmocnił swój udział sprzed roku o 0,4 pkt. proc. i przekroczył 16%. Ale do podium zabrakło mu 75 szt. czyli jeszcze 0,4 pkt. proc. SCANIA była blisko 15% udziału (-4,1 pkt. proc. udziału). Pierwsza piątka skupiła 2020r. prawie 86% rynku podczas gdy w 2019 przekraczała 88%.

Firmy rejestrujące na regon objęły 93,0% rynku (wobec 91,7% rok wcześniej), wśród nich zasadniczą część stanowiły prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 75,7% rynku czyli niemal tyle samo co w 2019 r. (-0,2 pkt. proc.).

Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t; który stanowi 89% rynku samochodów ciężarowych, od początku 2020 w ogólnym rankingu – pierwszy był DAF (4 326 szt.; 24% udz.) po spadku o 23%. Na drugim miejscu VOLVO (3 416 szt.; 19% udz.) , spadek o 19% a trzecia SCANIA (3 008 szt.; -43% i 16% udz.) która w 2019 r. była druga. Tuż za podium MAN (2 973 szt.; -34%; 16% udz.). Pierwszą piątkę zamknął MERCEDES-BENZ (2 912 szt.; -27% i 16% udz.). Marki w drugiej piątce są bardzo zróżnicowane RENAULT (840), IVECO (620) a dalej FORD TRUCKS (146) ale z najwyższym wzrostem o 564%.

To był trudny rok

Ubiegły rok był trudnym okresem na rynku samochodów ciężarowych pow. 3,5 t. Dopiero końcówka roku odwróciła spadkowy trend. W listopadzie zanotowano +38,9% r/r a w ostatnim miesiącu jeden punkt proc. mniej. Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów pokazują, że w ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t w 2020r. najwięcej pojazdów wydał DAF (4 441; -22%). Na drugie miejsce wskoczyła dzięki rezultatom z ostatniego miesiąca, marka MAN (3 500; -33%) i wyprzedziła markę VOLVO (3 433; -19%). MERCEDES-BENZ podobnie jak rok wcześniej został czwarty, teraz z niedużym dystansem do podium (3 358 szt. -25%). Najwięcej w pierwszej piątce straciła SCANIA (-43%) po wydaniu 3 008szt. , która w 2019 r. była druga. Lider DAF przekroczył w 2020 r. 21% udział w rynku. MAN i VOLVO uzyskały niemal po 17% rynku każdy – dzieli je 67 szt. (0,3 pkt. proc udz.). MERCEDES-BENZ wzmocnił swój udział sprzed roku o 0,4 pkt. proc. i przekroczył 16%. Ale do podium zabrakło mu 75 szt. czyli jeszcze 0,4 pkt. proc. SCANIA była blisko 15% udziału (-4,1 pkt. proc. udziału). Pierwsza piątka skupiła 2020r. prawie 86% rynku podczas gdy w 2019 przekraczała 88%.

Firmy rejestrujące na regon objęły 93,0% rynku (wobec 91,7% rok wcześniej), wśród nich zasadniczą część stanowiły prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 75,7% rynku czyli niemal tyle samo co w 2019 r. (-0,2 pkt. proc.).