Początek strategicznych zmian w ZPL
Leasing pozostaje najbardziej istotnym źródłem finansowania środków transportu
27.05.2021

Początek strategicznych zmian w ZPL

Polska organizacja leasingowa weszła w kolejną fazę strategicznych zmian, zapoczątkowanych w 2020r. Zostały one zatwierdzone podczas ostatniego Walnego Zebrania ZPL, a dotyczą najważniejszych od blisko 30 lat zmian statutu, struktury organizacyjnej oraz modelu działania Związku Polskiego Leasingu.


Paweł Pach, prezes zarządu PKO Leasing, w czasie wyborów uzupełniających, po raz kolejny otrzymał silny mandat i dalej będzie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu (KW ZPL). Prezesem, który podobnie jak Paweł Pach utrzyma swoją funkcję w ZPL, jest Marcin Balicki, prezes zarządu Millennium Leasing. Natomiast nowymi osobami w KW ZPL są: Alicja Żyła, prezes Zarządu ING Lease oraz Rafał Piskorski, dyrektor generalny BNP Paribas Leasing Solutions Polska oraz dyrektor departamentu Leasingu w BNP Paribas Bank Polska.

Swoją pracę w Komitecie Wykonawczym ZPL ponadto będą kontynuować: Szymon Kamiński (prezes zarządu PEKAO Leasing), Rafał Merk (członek zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów), Cezary Raczyński (prezes zarządu mLeasing) oraz Radosław Woźniak (prezes Europejskiego Funduszu Leasingowego).

Komitet Wykonawczy będzie pracował w obecnym formacie do czasu wejścia w życie nowego statutu Związku Polskiego Leasingu. Na mocy tego dokumentu na czele polskiej organizacji leasingowej stanie prezes zarządu, który będzie organizował prace związku i reprezentował go na zewnątrz, ale nie będzie pełnił funkcji zarządczej w żadnej ze spółek leasingowych.

Po wejściu w życie wszystkich zmian, organami ZPL będą: Walne Zebranie ZPL, Rada Związku, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński. Obecnie działający Komitet Wykonawczy ZPL zostanie przemianowany w Radę Związku, która to Rada będzie sprawowała stały nadzór nad działalnością nowego Zarządu ZPL.

ZPL
Paweł Pach, prezes zarządu PKO Leasing, w czasie wyborów uzupełniających, po raz kolejny otrzymał silny mandat i dalej będzie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu (KW ZPL)

- Zmiany, jakie wprowadzamy w Związku Polskiego Leasingu, zostały wypracowane przez Komitet Wykonawczy ZPL na przestrzeni ostatniego roku, w ramach zespołu ds. transformacji statutowej ZPL. Otwarty dialog, który prowadziliśmy w gronie osób zarządzających polskimi spółkami leasingowymi zaowocował nowym statutem, strukturą organizacyjną oraz zmienionym modelem działania ZPL. Na czele branży leasingowej po raz pierwszy w historii ZPL stanie osoba, której podstawową działalnością będzie dbanie o sprawy Związku i reprezentowanie całej branży leasingowej w Polsce w relacji z innymi podmiotami. Aby zapewnić ciągłość działania naszej organizacji, do czasu wyłonienia Prezesa Zarządu ZPL, pracujemy w oparciu o dotychczasowe zasady – podsumował Paweł Pach, przewodniczący KW ZPL.

W tym momencie polską organizacją leasingową zarządza Komitet Wykonawczy składający się z ośmiu prezesów. Paweł Pach, prezes zarządu PKO Leasing pełni funkcję przewodniczącego KW ZPL, a pozostali prezesi sprawują w ZPL funkcje wiceprzewodniczących. Wybrani członkowie KW ZPL odpowiadają za określone obszary działalności polskiej organizacji leasingowej. Paweł Pach reprezentuje związek wobec instytucji i partnerów zewnętrznych na rynku krajowym, nadzoruje grupę ds. Public Relations oraz wspólnie z Marcinem Balickim (prezesem zarządu Millennium Leasing) oraz Alicją Żyłą (prezes zarządu ING Lease), pracują na rzecz rozwoju digitalizacji branży leasingowej. Sprawami prawnymi i podatkowymi (w tym przeciwdziałaniu fraudom) zajmuje się Cezary Raczyński (prezes zarządu mLeasing). Tematy z obszaru rachunkowości nadzoruje w ZPL Rafał Merk (Członek Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów), który w tym samym czasie odpowiada za rynek motoryzacji i pogłębianie współpracy z PZWLP. Szymon Kamiński, prezes zarządu PEKAO Leasing, Rafał Piskorski, dyrektor generalny BNP Paribas Leasing Solutions Polska oraz Radosław Woźniak, prezes zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego z ramienia KW ZPL, nadzorują obszar statystyk i monitorowania rynku polskiej branży leasingowej. Natomiast sprawami współpracy międzynarodowej opiekuje się Marcin Balicki, prezes zarządu Millennium Leasing, który jednocześnie zasiada w Zarządzie Leaseurope, europejskiej federacji leasingowej.

ZPL
Firmy leasingowe udzielają finansowania w postaci leasingu i pożyczki inwestycyjnej, jednak to leasing stanowi główny instrument finansowy oferowany przez branżę

Podczas Walnego Zebrania ZPL, które tym razem odbyło się w formie hybrydowej, zostały przeprowadzone także wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego ZPL. Jacek Rakowski (mLeasing) został wybrany na kolejną kadencję do Komisji Rewizyjnej, a w Sądzie Koleżeńskim dalej będzie pracować Tomasz Salamon z PKO Leasing. Swoją misję w Komisji Rewizyjnej będą pełnić także: Jarosław Brzuzy (PKO Leasing) oraz Maciej Cymmerman (BNP Paribas Lease Group). Natomiast w Sądzie Koleżeńskim dalej będą pracować Jerzy Strasz (Millennium Leasing) oraz Mariusz Włodarczyk (Santander Leasing). (ww)