Leasing na drodze stałego wzrostu
Polska jest 5. rynkiem leasingu w Europie i najszybciej rosnącym w Unii Europejskiej
20.03.2024

Leasing na drodze stałego wzrostu

Branża leasingowa finansuje prawie 30 proc. wszystkich nakładów inwestycyjnych w polskiej gospodarce, jest preferowaną formą finansowania dla MŚP, które to przedsiębiorstwa generują niemal 50 proc. PKB w Polsce. Związek Polskiego Leasingu (ZPL) opublikował raport „Leasing na ścieżce transformacji. 30 lat napędzamy gospodarkę”, przygotowany wraz z EY-Parthenon.

 

 

Okazją do powstania raportu jest obchodzone w tym roku 30-lecie działania ZPL. Jak wynika z raportu, polski rynek leasingu jest na drodze stałego wzrostu – jest najszybciej rozwijającym się rynkiem w Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę wartość nowych sfinansowanych inwestycji, zajmuje dziś w Europie 5. miejsce (wg danych Leaseurope za 2022 r.).


 

Od 2005 roku rynek leasingu urósł ponad sześciokrotnie: od 16 mld zł sfinansowanych aktywów w 2005 roku do 102 mld zł w 2023 roku. W ubiegłym roku branża przebiła barierę 200 mld zł wartości wszystkich aktywów będących w użytkowaniu ponad 1 miliona klientów. Łączna wartość inwestycji sfinansowanych leasingiem w ciągu 30 lat to kwota aż 1 bln zł.

 

 

Jak wynika z raportu, finansowanie środków ruchomych leasingiem i pożyczką leasingową jest wyższe niż finansowanie kredytem inwestycyjnym. Wartość wszystkich środków ruchomych na koniec ubiegłego roku sfinansowana leasingiem wyniosła prawie 200 mld zł, podczas gdy kredytem inwestycyjnym niecałe 170 mld zł. Już ponad połowa nowych pojazdów jest rejestrowana przez firmy leasingowe i wynajmu.

 

 

Najważniejsze kwestie, które zdaniem firm leasingowych hamują rozwój rynku, stanowią bariery regulacyjne i prawne.
W ramach ankiety przedstawiciele sektora leasingowego wskazali takie bariery oraz ryzyka jak:

Pozytywny jest fakt, że firmy leasingowe dobrze oceniają koniunkturę w następnych 5 latach. Aż 77 proc. respondentów badania EY-Parthenon i ZPL uważa, że koniunktura w sektorze będzie dobra, a dodatkowe 18 proc., że bardzo dobra.

Na tle innych krajów europejskich, leasing w Polsce jest usługą wyjątkowo popularną, wskaźniki penetracji leasingiem są wyższe niż średnia europejska.

NowoczesnaFlota
W trakcie Forum odbyły się dwie debaty: „Czy polska gospodarka rozpędzi się bez inwestycji” oraz „Największe wyzwania dla polskiej gospodarki: transformacja energetyczna, ESG, digitalizacja, wsparcie inwestycji MMŚP”.