Leasing chętnie polecany
Leasing jest wybierany jako preferowana forma finansowania przede wszystkim dzięki korzystnej ofercie cenowej
23.05.2024

Leasing chętnie polecany

57% małych firm jest skłonnych polecić leasing jako wygodną formę finansowania – wynika z najnowszej edycji dorocznego badania „Małe firmy o leasingu 2024” zrealizowanego przez Centrum Badań Marketingowego INDICATOR na zlecenie Związku Polskiego Leasingu. Najwyższe zaangażowanie w tej kategorii widoczne jest wśród firm, które właśnie korzystają lub korzystały wcześniej z tej formy finasowania - polecających jest tu odpowiednio 79% i 72%.

 

 

Z najnowszej edycji dorocznego badania wynika, że 57% małych firm jest skłonnych polecić leasing jako wygodną formę finansowania. Najwyższe zaangażowanie w tej kategorii widoczne jest wśród firm, które właśnie korzystają lub korzystały wcześniej z tej formy finasowania - polecających jest tu odpowiednio 79% i 72%.

 

 

Leasing jest wybierany jako preferowana forma finansowania przede wszystkim dzięki korzystnej ofercie cenowej (84%), dostosowaniu oferty do branży (77%), szybkości podejmowania decyzji (wskutek zminimalizowania wymogów formalnych) (75%), otwartości na negocjacje (73%) oraz korzystnym rozwiązaniom podatkowym (73%). Wszystko to sprawia, że firmy właśnie korzystające z leasingu są zadowolone z tej formy finansowania (zdanie to podziela aż 83% badanych). Wiele z nich (41%) deklaruje zamiar jej ponownego wykorzystania w przyszłości.
Połowa (50%) przedsiębiorców opowiada się za cyfryzacją procedur leasingowych, przy czym zdaniem zdecydowanej większości zwolenników cyfryzacji (78-94%) zdalne powinny być wszystkie etapy procedur leasingowych – od wypełnienia wniosku (94%) aż do podpisania umowy (78% wskazań).

 

 

Jak wynika z raportu „Leasing na ścieżce transformacji. 30 lat napędzamy gospodarkę” przygotowanego na 30-lecie Związku Polskiego Leasingu, które obchodzone jest w tym roku, głównym odbiorcą usług leasingowych jest sektor MŚP. W 2023 roku stanowił 69 proc. wszystkich odbiorców, włączając w to mikroprzedsiębiorstwa.

 

___________________________________________


*Badanie „Małe firmy o leasingu 2024” zostało zrealizowane przez firmę CBM INDICATOR na przełomie I i II kwartału 2024 r. Pomiar został przeprowadzony metodą indywidualnych wywiadów standaryzowanych wspomaganych komputerowo. W informacji prezentowane są wyniki 927 mikro i małych firm, które w 2023 roku osiągnęły obroty do 5 mln zł. Badaniem objęto łącznie 1226 firm. Próba badawcza miała charakter losowo – warstwowy.