Klienci EFL mogą odebrać sprzęt nawet w ciągu roku od podpisania umowy
Od czerwca br. klienci EFL mogą skorzystać z niej nie tylko decydując się na leasing samochodów osobowych czy dostawczych, ale także pojazdy ciężkie
07.06.2022

Klienci EFL mogą odebrać sprzęt nawet w ciągu roku od podpisania umowy

Przerwane łańcuchy dostaw, opóźnienia w produkcji czy brak dostępności sprzętu mają duży wpływ na branże leasingową. Z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na odbiór nowego sprzętu, który wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy, standardowe warunki umów leasingu nie odpowiadały aktualnej sytuacji rynkowej. EFL znalazł wyjście z tej sytuacji i udostępnił swoim klientom możliwość zawierania umów leasingu, w których oczekiwanie na nowe pojazdy, maszyny i urządzenia zmoże trwać nawet 360 dni. Za ten produkt spółka otrzymała właśnie Turbinę Polskiej Gospodarki.Oferta leasingu operacyjnego z możliwością odbioru finansowanego sprzętu w ciągu 360 dni od podpisania umowy jest unikalna na polskim rynku. Od czerwca br. klienci EFL mogą skorzystać z niej nie tylko decydując się na leasing samochodów osobowych czy dostawczych, ale także pojazdy ciężkie, maszyny rolnicze oraz niektóre maszyny i urządzenia. Jest to klasyczna umowa leasingu operacyjnego, zgodnie z którą sprzęt jest odbierany zgodnie z terminem realizacji zamówienia, możliwe są płatności w PLN i EUR, na stałej i zmiennej stopie, ale z cechą istotną dla aktualnej sytuacji rynkowej.

EFL

Specjalna konstrukcja, biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą w Polsce i wojnę na terytorium Ukrainy, oznacza kilka korzyści dla leasingobiorcy. Po pierwsze, klient uzyskuje gwarancję finansowania pomimo długiego terminu oczekiwania na nowy sprzęt, wynoszącego do 12 miesięcy. Po drugie, w przypadku przedłużającego się czasu dostawy – powyżej 12 miesięcy – klient podpisuje aneks do umowy leasingu. Po trzecie, wszelkie wpłaty początkowe, jakie zostały poniesione przy zawarciu umowy leasingu w danym miesiącu, klient może wpisać w koszty prowadzonej działalności gospodarczej, czyli wiele miesięcy przed odbiorem sprzętu. Ponadto, do momentu odbioru sprzętu leasingobiorca nie ponosi opłat z wyjątkiem opłaty początkowej.

Z oferty mogą skorzystać zarówno nowi jak i obecni klienci EFL, a czas obowiązywania kontraktu leasingowego jest zależny od finansowanego środka trwałego i preferencji klienta.

EFL

EFL za swój nowy produkt otrzymał Turbinę Polskiej Gospodarki 2022. Redakcja Gazety Finansowej tym tytułem wyróżnia partnerów, którzy poprzez swoje oferty i narzędzia najlepiej wspierają w rozwoju, pomagają w sprawnym funkcjonowaniu, w utrzymaniu płynności finansowej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa małym i średnim firmom. (ww)