Eurofactor wsłuchuje się w głos klientów
Szybki dostęp do finansowania, stanowi zwykle jedno z głównych kryteriów wyboru
26.04.2021

Eurofactor wsłuchuje się w głos klientów

Eurofactor Polska przeprowadził badanie mające na celu zbadanie doświadczeń i potrzeb klientów w kontaktach z firmą. Klienci bardzo wysoko ocenili jakość współpracy wystawiając ocenę 9,3 pkt. na 10 możliwych. Atutem i przewagą konkurencyjną firmy jest współpraca z opiekunem.


Grupa EFL, do której należy Eurofaktor Polska S.A, po raz kolejny przeprowadziła badanie,
podczas którego zapytała klientów, wszystkich firm wchodzących w skład grupy, o ich doświadczenia ze współpracy z firmą i jak postrzegają ją na tle konkurencji.
Eurofaktor poddał się badaniu po raz pierwszy. Badanie zostało przeprowadzone przez niezależną agencję badawczą IPSOS.

- Działamy na rynku od 10 lat i doskonale zdajemy sobie sprawę, że największą wartością firmy
są lojalni klienci. Uzyskany przez Eurofactor wysoki wskaźnik lojalności znacząco przewyższa średnią dla konkurencji. Wskaźnik NPS, przedstawiający skłonność klientów do rekomendowania, dla Eurofactor wyniósł 57, przy średniej dla konkurencji 44. To dla nas z jednej strony ogromne wyróżnienie, z drugiej zaś zobowiązanie do dalszej wytężonej, codziennej pracy nad utrzymaniem wysokiego poziomu świadczonych usług, przynoszących klientom satysfakcję ze współpracy z nami
– powiedział Stanisław Atanasow, prezes zarządu Eurofactor Polska S.A.

Powyżej średniej

Obchodzący jubileusz 10-lecia Eurofactor został przez klientów bardzo dobrze oceniony jako biznesowy partner w trudnej COVID-owej rzeczywistości. Z przeprowadzonego w okresie od września 2020 do stycznia 2021 badania wynika, że klienci wystawili faktorowi ocenę 9,2 pkt.
(w skali od 1-10), podczas gdy średnia dla konkurencji wyniosła 8,7 pkt.

- Od początku działalności naszą ambicją było budowanie bardzo dobrych relacji z klientami
i indywidualne podejście do ich potrzeb i oczekiwań. Zarówno standardowe procesy obsługi, produkty oraz kanały komunikacji budowaliśmy i na bieżąco modyfikowaliśmy wsłuchując się
w uwagi zgłaszane przez klientów. Wyniki od 9,3 pkt. do 9,5 pkt., dotyczące ogólnej satysfakcji, wiedzy opiekunów na temat produktu i procedur, ich dostępności, przyjaznego nastawienia
oraz czasu reakcji i podejmowanych działań, wobec poziomu 8,5-8,9 pkt. dla konkurencji, wskazują, że nasz wysiłek i działania są faktycznie doceniane. Sam proces codziennego finansowania został też pozytywnie oceniony – średnia ocena satysfakcji ogólnej z obsługi
procesu zgłaszania faktur
i otrzymywania finansowania wypadła na poziomie 9,1 pkt, przy średniej dla konkurencji 8,7.
Jest to dla nas bardzo ważne, gdyż poprawianie płynności, a zatem elastyczny i szybki dostęp
do finansowania, stanowi zwykle jedno z głównych kryteriów wyboru
– powiedział Radosław Pawlak, dyrektor departamentu operacji, Eurofactor Polska S.A.

Klient dobrze zaopiekowany

Jednym z elementów, które miały wpływ na uzyskaną przez Eurofactor ocenę, była obsługa bieżąca.

- Istotny wpływ na osiągniętą przez nas ocenę, którą w swoich wypowiedziach podkreślali klienci, jest satysfakcja z kompetencji i nastawienia do współpracy ze strony opiekunów. Wynik 9,3 pkt. przy średniej dla konkurencji 8,4 pokazuje, że mamy na tym polu znaczącą przewagę. Klienci wystawili nam wysokie oceny między innymi za wsłuchanie się w potrzeby klienta 9,6 pkt. przy średniej dla konkurencji 9,0, dostępność 9,4 pkt. przy średniej dla konkurencji 8,6 czy wiedzy
na temat produktu i procedur 9,6 pkt. przy średniej dla konkurencji 8,9. Przykładamy dużą wagę do procesu rekrutacyjnego, ponieważ zależy nam, aby firmę reprezentowali kompetentni specjaliści, którzy potrafią zaoferować usługi najbardziej wymagającym klientom
– powiedział Mariusz Wiśniewski, dyrektor departamentu sprzedaży, Eurofactor Polska S.A. (oprac. ww)