Co jest wadą, a co uszkodzeniem powłoki lakierowej
Na uszkodzenie powłoki lakierniczej ma wiele czynników

Co jest wadą, a co uszkodzeniem powłoki lakierowej

Odwarstwianie się czy łuszczenie powłoki lakierowej wygląda prawie tak samo, ale przyczyny tego zjawiska mogą być różne. Dlatego nie jest łatwo niefachowcowi jednoznacznie ocenić z czym mamy do czynienia: z wadą czy uszkodzeniem.

Pierwszym odruchem właściciela samochodu, gdy zobaczy plamy i pękanie powłoki lakierowej, jest zgłoszenie do serwisu niskiej jakości tej powłoki i domaganie się powtórnego lakierowania lub nawet wymiany nadwozia.

redakcja_NF

Przedstawione na pierwszym zdjęciu odwarstwianie się powłoki lakierowej spowodowane zostało działaniem czynników chemicznych: wapnem, cementem lub odchodami ptasimi.
Niestety, jest to uszkodzenie powłoki lakierowej, a nie wada. Na takie uszkodzenia ma duży wpływ czas działania tych czynników, czyli jest to zaniedbanie właściciela, ponieważ nie usunął tych zanieczyszczeń po ich powstaniu.

Jeżeli takie zabrudzenia zostaną szybko usunięte to nie ma obawy, że uszkodzą one powłokę lakierową. Ale wystarczy kilka dni działania związków chemicznych zawartych w takich zabrudzeniach, żeby spowodować uszkodzenie warstwy zewnętrznej. Później degradacja lakieru następuje samoczynnie, między innymi przez działanie innych czynników eksploatacyjnych i środowiskowych. Proszę zwrócić uwagę na to, że ptaki w miastach żywią się przede wszystkim odpadkami ze śmietników, dlatego też i w ich odchodach zawarte są związki bardziej agresywne, niż przed kilkunastoma laty, gdy ptaki korzystały z naturalnej żywności.

redakcja_NF

Na drugim zdjęciu widoczna jest typowa wada powłoki lakierowej. Łuszczenie się zewnętrznej warstwy powłoki lakierowej: lakieru bezbarwnego lub nawet lakieru bazowego. Należy tu jednak odróżnić odpryski miejscowe lakieru (uszkodzenia) od odwarstwiania się lakieru na dużych powierzchniach (wada).