Branża uodporniona na pandemię
Marcin Nieplowicz, główny ekonomista EFL
26.02.2021

Branża uodporniona na pandemię

Rozmowa z Marcinem Nieplowiczem, głównym ekonomistą Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL)

Analiza aktualnej sytuacji, perspektywy rozwoju leasingu w Polsce oraz prognozy na najbliższe miesiące 2021 roku

Redakcja - Sytuacja na rynku leasingu w Polsce diametralnie zmieniła się na niekorzyść w konsekwencji pandemii Covid-19. W sposób oczywisty odbiło się to na wynikach roku 2020.

Marcin Nieplowicz - Rok 2020 przyniósł spadek rynku leasingu o 10,1 proc. r/r, co było przede wszystkim pochodną pierwszej od 28 lat recesji gospodarczej w Polsce oraz bardzo negatywnego przełożenia pandemii Covid-19 i restrykcji administracyjnych na decyzje inwestycyjne polskich przedsiębiorców. Zamknięcie gospodarki w II kwartale 2020 spowodowało spadek rynku leasingu aż o 33,8% r/r. Tu jednak z pomocą ruszył rząd.

W jakim stopniu rządowe programy pomocowe miały wpływ na kondycję firm i rynek leasingu?

Uruchomienie przez rząd programów pomocowych dla firm diametralnie poprawiło sytuację na rynku leasingu. Szczególnie ważna była Tarcza Finansowa 1.0, w ramach której mikro, małe i średnie firmy otrzymały subwencje w kwocie 61 mld zł. Poprawiło to zdecydowanie płynność finansową przedsiębiorstw, a jednocześnie pomogło utrzymać zatrudnienie w polskiej gospodarce. To, oraz stopniowe odmrażanie gospodarki, miało bezpośrednie przełożenie na rynek leasingu.

Przedsiębiorcy wrócili do wstrzymywanych inwestycji, w rezultacie czego rynek leasingu w III kw. ub. roku wzrósł o 3,7% r/r. Druga fala pandemii oraz powrót do restrykcji administracyjnych nie zahamowały rozwoju rynku leasingu w ostatnim kwartale 2020, czego wyrazem była 4,8-proc. dynamika w ujęciu rocznym. Świadczy to o relatywnie dużej odporności polskiego rynku leasingu na trudne otoczenie ekonomiczne i jest bardzo dobrym prognostykiem na bieżący rok. Pamiętajmy, że ubiegłoroczne wyniki branży są nieporównywalnie lepsze niż te odnotowane w 2009 roku, kiedy Wielki Kryzys Finansowy doprowadził do spadku całego rynku leasingu o 30,2 procent.

Jakie w tej sytuacji rysują się perspektywy branży?

Zakładam, że 2021 rok będzie okresem dosyć szybkiej odbudowy rynku leasingu w Polsce. W miarę jak będą postępowały szczepienia, rząd będzie mógł stopniowo znosić kolejne obostrzenia administracyjne. Przełoży się to na wyraźny wzrost aktywności gospodarczej, szczególnie w II połowie br. W I kwartale 2021 dynamika PKB będzie jeszcze nieznacznie ujemna, ale od II kwartału powinniśmy już obserwować wyraźne ożywienie. Szacujemy, że wzrost gospodarczy w całym 2021 roku wyniesie ok. 4,2%, co pozwoli rynkowi leasingu urosnąć o ok. 15 proc.
Dynamika ta będzie oparta na kilku filarach. Pierwszym z nich są pojazdy lekkie. Wraz z przewidywanym stopniowym polepszaniem sytuacji epidemicznej od II kwartału 2021, powinniśmy obserwować wyraźną poprawę nastrojów konsumenckich. Szacujemy, że konsumpcja prywatna wzrośnie w tym roku o ok. 5 proc. r/r, co przełoży się na ok. 17 proc. wzrost finansowania pojazdów lekkich przez firmy leasingowe.

Drugim motorem rozwoju branży leasingowej będzie finansowanie pojazdów ciężkich. Sektor ten ucierpiał najbardziej w 2020 roku, gdyż największa po II wojnie światowej recesja w strefie euro (spadek PKB o 6,8% r/r) przełożyła się na załamanie wymiany handlowej, głęboki spadek przewozów, a w konsekwencji na bardzo istotne ograniczenie inwestycji przez firmy transportu drogowego. Wartość sfinansowanych pojazdów ciężkich przez firmy leasingowej obniżyła się w ubiegłym roku aż o 26,8% r/r. Oczekujmy, że w bieżącym roku dynamika ta będzie już dodatnia i wyniesie ok. 17 proc. Kluczowe będzie wyraźne ożywienie strefy euro. Prognozy EBC wskazują na wzrost gospodarczy Eurolandu rzędu 4% r/r, co pozwoli utrzymać dodatnią dynamikę naszego eksportu i zwiększyć wolumen frachtu, który na wspólnym unijnym rynku będzie zrealizowany przez polskie firmy transportowe.

Trzecim, istotnym obszarem rozwoju firm leasingowych będzie finansowanie maszyn. Oczekujmy tu dynamiki na poziomie ok. 12 procent w ujęciu rocznym. Finansowanie maszyn w leasingu jest mocno skorelowane z wynikami sektora przemysłowego. Prognozujemy, że utrzymanie ekspansji polskich firm w eksporcie, jak i wyraźne odbicie popytu konsumpcyjnego od II kwartału 2021, będą tymi czynnikami, które pozwolą zwiększyć w tym roku produkcję przemysłową o ok. 8-10 proc. r/r. Będzie to miało korzystne przełożenie na wyniki rynku leasingu, tym bardziej że w sektorze przetwórstwa przemysłowego coraz większego znaczenia nabierają procesy automatyzacji i robotyzacji.

Z drugiej jednak strony w polskich firmach wciąż utrzymuje się dosyć niskie wykorzystanie parków maszynowych, co będzie ograniczało inwestycje w maszyny w perspektywie kilku najbliższych miesięcy. Natomiast na wyraźnym plusie powinny być w tym roku maszyny finansowane pożyczką. To dlatego, że najbliższe trzy lata będą stały pod znakiem intensywnego wykorzystania funduszy unijnych dla rozwoju rolnictwa, co istotnie zwiększy wolumen maszyn rolniczych sfinansowanych pożyczką inwestycyjną przez firmy leasingowe.

Dziękujemy za rozmowę.
_____________

Marcin Nieplowicz od ponad piętnastu lat jest związany z branżą leasingową.

W Europejskim Funduszu Leasingowym pracuje na stanowisku Głównego Ekonomisty. Dodatkowo w ramach Związku Polskiego Leasingu jest odpowiedzialny za obszar statystyki i monitorowania rynku leasingu.