BP Advertisement
Alternatywne zespoły napędowe – wiele dróg do dekarbonizacji
Giandomenico Fioretti, Head of Business Development of Alternative Propulsion w IVECO
18.10.2023

Alternatywne zespoły napędowe – wiele dróg do dekarbonizacji

Rozmowa z Giandomenico Fioretti, Head of Business Development of Alternative Propulsion w IVECORedakcja: Jest Pan odpowiedzialny na rynkach całego świata za rozwój pojazdów IVECO z alternatywnymi zespołami napędowymi. Czy występują w tym względzie jakieś różnice między regionami?

Giandomenico Fioretti: Różnice te są widoczne i staramy się dokładnie je śledzić i zrozumieć.
Ja jestem odpowiedzialny za rozwój biznesu napędów wszystkich oprócz Diesla, czyli wodór, energię elektryczną, gaz   
i biopaliwa. Patrząc na to z globalnej perspektywy, nie da się jednym rozwiązaniem usatysfakcjonować wszystkich potrzeb klienta. Europa jest najbardziej zaawansowana we wprowadzaniu alternatywnych napędów. Tu siłą sprawczą się bardzo rygorystyczne regulacje techniczne i niezwykle silna konkurencja. Stany Zjednoczone starają się podążać za Europą,
ale - prócz kilku wyjątków, jak Kalifornia - są jednak w tyle. Ameryka Południowa stawia mocno na metan i biometan,
a z kolei Chiny postawiły na elektromobilność. Tam jednak, bardziej niż regulacje prawne, liczy się decyzja polityczna
i duża dostępność surowców do produkcji akumulatorów. Nawet jeśli Chiny nie korzystają z własnych surowców,
to kontrolują dostawy z zagranicy.

Jak ważna jest Polska w strategii wdrażania alternatywnych rozwiązań napędowych?

Polska jest jednym z kluczowych rynków dla nas; znajduje się w centrum Europy i na przecięciu głównych szlaków transportowych. Dyskutowaliśmy dużo na Kongresie Nowej Mobilności w Łodzi jak zintensyfikować transformację energetyczną transportu. Popieramy listę siedmiu postulatów, które tam stworzyliśmy. Przyglądaliśmy się niemieckiemu systemowi subsydiów, tzw. KsNI, który finansuje do 80% różnicy pomiędzy pojazdem z klasycznym napędem diesla,
a pojazdem zeroemisyjnym. Pamiętajmy, że elektryczne auto ciężarowe może być trzy, a nawet cztery razy droższe
niż to z silnikiem Diesla.

Jak widzi Pan praktyczne zastosowanie napędów alternatywnych w transporcie?

O wyborze rodzaju niskoemisyjnego napędu decyduje w dużej mierze zadanie transportowe, ponieważ różne rodzaje transportu mają swoje wymagania dotyczące zasięgu, ładowności, emisji etc. W IVECO widzimy różne drogi do dekarbonizacji transportu, wierzymy w podejście multienergetyczne - rozwijamy napędy elektryczny bateryjny oraz zasilany z ogniw paliwowych, napędy biometanowe i na biopaliwa HVO.

W przypadku elektrycznych samochodów ciężarowych, dostrzegamy jeszcze większą potrzebę ścisłej współpracy pomiędzy interesariuszami w łańcuchu wartości w transporcie: zleceniodawcą potrzebującym transportu, firmą transportową czyli operatorem, dostawcą pojazdu oraz dostawcą energii. Tym pierwszym może być, na przykład właściciel sieci sklepów, drugim - firma spedycyjna, a trzecim na przykład IVECO. Pytanie, które należy postawić: czy zleceniodawca jest w krótkiej perspektywie gotów zapłacić więcej za usługę przyjazną środowisku? Coraz częściej odpowiedź
jest twierdząca. Dlatego pojazdy zeroemisyjne coraz częściej będziemy spotykać na trasach łączących fabrykę z magazynem komponentów, czy sklep z hurtownią lub na stałych trasach prowadzących do kolejowych centrów logistycznych. Innymi słowy - tam, gdzie określony i stały jest odcinek do pokonania.

Dziękujemy za rozmowę.