Trzy pytania do Rafała Czyżewskiego, prezesa zarządu GreenWay Polska
Rafał Czyżewski, prezes zarządu GreenWay Polska
23.01.2021

Trzy pytania do Rafała Czyżewskiego, prezesa zarządu GreenWay Polska

Na temat rozwoju rynku infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Europie i w Polsce oraz jakie tendencje dotyczące infrastruktury ładowania będą przeważać w najbliższych miesiącach mówi Rafał Czyżewski, prezes zarządu GreenWay Polska.

Redakcja - Sprzedaż samochodów z alternatywnymi napędami w wielu krajach Europy rośnie, podczas gdy inne segmenty proporcjonalnie zmniejszają sprzedaż. Czy równie dynamicznie rozwija się rynek infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Europie i w Polsce?

Rafał Czyżewski - Nie, dynamika nie jest taka sama. Co jednak ciekawe, dynamika jest różna w ramach samej Unii Europejskiej. Zależy to w głównie od PKB danego kraju. Według najnowszego raportu ACEA więcej niż 80% wszystkich samochodów elektrycznych jest sprzedawanych zaledwie w 6 krajach UE. Są to te o najwyższym PKB. Polska, mająca PKB poniżej 30 tys. euro na jednego mieszkańca, notuje udział rynkowy samochodów elektrycznych poniżej 1%. Trzeba jednak też zaznaczyć, że w krajach, gdzie sprzedaż aut elektrycznych jest największa, funkcjonują różnego typu systemy dopłat. Cały czas nie możemy się tego doczekać w Polsce.

Duże różnice zauważalne są także w dostępnej infrastrukturze. Ponad 75% ładowarek znajduje się na terenie zaledwie czterech krajów. Są to: Holandia, Niemcy, Francja i Wielka Brytania, która pomimo Brexitu była jeszcze uwzględniana w tym zestawieniu.

Jakie tendencje dotyczące infrastruktury ładowania będą przeważać w najbliższych miesiącach ?

Polski rynek ma jeden z najlepszych w Europie przyrostów liczby stacji DC i w najbliższym czasie taka dynamika się utrzyma, biorąc pod uwagę deklaracje operatorów. Wynika to jednak trochę z niskiej bazy, z której startujemy. Według mnie zjawiskiem, które też będzie widoczne to powstawanie hubów, czyli miejsc, w którym działać będzie po kilka stacji. Jest jeszcze kwestia roamingu, którym GreenWay zajmuje się już od pewnego czasu. Udało się nam wdrożyć porozumienia w tym względzie z europejskimi partnerami, teraz pracujemy nad tym, aby było to możliwe i w Polsce. Już niedługo ogłosimy pierwsze umowy na rynku krajowym.

Polska była jednym z nielicznych krajów w Europie, w którym opłaty stałe dla właściciela ładowarki były nieproporcjonalnie wysokie względem opłat zmiennych. Branża wnioskowała o wprowadzenie tzw. e-taryfy.

Czy ten problem został już rozwiązany i jakie e-taryfa będzie mieć znaczenie dla rozwoju rynku infrastruktury ładowania?

E-taryfa zacznie obowiązywać w Polsce 1 kwietnia 2021 roku i jest to ważne wydarzenie dla rynku. Dla mnie osobiście wejście w życie e-taryfy jest istotnym krokiem dla rozwoju elektromobilności w Polsce, gdyż reguluje ona opłaty pomiędzy operatorami sieci energetycznych a operatorami stacji ładowania aut elektrycznych. Dzięki nowym przepisom przede wszystkim będziemy w stanie zaoferować wyższy poziom świadczonych usług, zwiększając moc naszych stacji o ponad 40 kW. Wcześniej była ona organiczna z powodu wysokich opłat. Ułatwi to też utrzymanie infrastruktury ładowania, kiedy - z uwagi na małą liczba aut elektrycznych - uzyskiwane przychody będą w dalszym ciągu niższe niż ponoszone koszty.

——————————————
Rafał Czyżewski - absolwent Uniwersytetu Gdańskiego - wcześniej był prezesem i wiceprezesem zarządu Energa-Operator. Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach w zakresie budowy rozwiązań regulacyjnych i technicznych z obszaru inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

GreenWay jest liderem w zakresie budowy i zarządzania infrastrukturą szybkiego ładowania samochodów elektrycznych w Europie Centralnej – w sieci spółki znajduje się
ponad 300 stacji ładowania samochodów elektrycznych.