Trzy pytania do Marcina Balickiego, wiceprzewodniczącego Rady ZPL, prezesa Millennium Leasing, członka Rady Dyrektorów Leaseurope
Marcin Balicki, wiceprzewodniczący Rady ZPL, prezes Millennium Leasing, członk Rady Dyrektorów Leaseurope
12.10.2021

Trzy pytania do Marcina Balickiego, wiceprzewodniczącego Rady ZPL, prezesa Millennium Leasing, członka Rady Dyrektorów Leaseurope

Rynek leasingu wraca do poziomu finansowania sprzed pandemii. Kondycję branży potwierdzają wyniki Leaseurope z pierwszego półrocza, które wskazują że działalność leasingowa rozwija się równolegle z europejską gospodarką – mówi Marcin Balicki, wiceprzewodniczący Rady ZPL, prezes Millennium Leasing, członek Rady Dyrektorów LeaseuropeEuropejska branża leasingowa, po ubiegłorocznym spowolnieniu związanym z pandemią COVID-19, w I połowie 2021 r. wstąpiła na ścieżkę wzrostu. Czy w tym czasie polski sektor leasingu utrzymał stabilną pozycję w Europie ?

Marcin Balicki: Europejska federacja leasingowa Leaseurope, opierając się o dane krajowych stowarzyszeń (w Polsce Związku Polskiego Leasingu) potwierdziła, że w 2020r. całkowita wartość nowych umów leasingowych zawartych w Europie, wyniosła 351,9 mld euro i była niższa o 14,2% r/r. Całkowity portfel aktywnych umów leasingowych pozostawał względnie stabilny.

Na koniec ubiegłego roku większość krajowych rynków leasingu, komunikowało ujemne dynamiki, a 3/4 krajów odnotowało dwucyfrowe spadki (w porównaniu z 2019r). Kraje bałtyckie, Chorwacja, Portugalia, Hiszpania i Maroko pokazały największe, bo ponad 20 proc. spadki wartości nowych kontraktów. Dla przeciwwagi Ukraina, Turcja i Grecja były jedynymi krajami, które wykazały wzrosty. Polski rynek leasingu, którego dane do Leaseurope raportuje Związek Polskiego Leasingu, zajmował mocną 6. pozycję w Europie na koniec 2020r., przy dynamice -10,1 proc. r/r.

Które sektory rynku odczuły najbardziej skutki pandemii?

W 2020r. spowolnienie obserwowaliśmy we wszystkich głównych kategoriach aktywów finansowych przez uczestników europejskiego rynku leasingu. Jednak to spadki w finansowaniu sektora motoryzacyjnego miały największy wpływ na działalność europejskich leasingodawców. Wartości nowych kontraktów w obszarze leasingu samochodów osobowych zmalała o 14,1%, a pojazdów dostawczych o 16,2%. Ucierpiały również inne kluczowe segmenty rynku, takie jak maszyny i urządzenia przemysłowe oraz komputery i maszyny biurowe, których dynamiki zmniejszyły się odpowiednio o 7,9% i 9,7%. Leasing nieruchomości w 2020r. odnotował wynik niższy o 23,2%.

Sytuacja zmieniła się w pierwszej połowie 2021r, kiedy ożywienie obserwowaliśmy na większości europejskich rynków leasingu – w tym na rynku krajowym. W połowie roku dynamika polskiego rynku wyniosła 36,2 % r/r, przy łącznej wartości udzielonego przez branżę finansowania na poziomie 40,5 mld zł (tj. 8,9 mld euro).

Najnowsze dane Leaseurope za pierwsze 6 miesięcy 2021r. pokazują silne odbicie europejskiego rynku leasingu, na co wpływ miała m.in. niska baza z poprzedniego roku, kiedy na wyniki firm mocno oddziaływała pandemia COVID-19. W bieżącym roku wartość europejskiego rynku leasingu wyniosła 152,9 mld euro , czyli o 32,1% więcej niż w pierwszej połowie 2020 r. Finansowanie pojazdów i sprzętu zyskało odpowiednio 39,4% i 24,7% r/r. Podobnie było w przypadku leasingu nieruchomości (7,8% r/r).

Jak prognozuje Pan przyszłość branży leasingu w najbliższych miesiącach?

Po trudnym 2020 r., optymistyczne wyniki Leaseurope z pierwszego półrocza wskazują na to, że działalność leasingowa rozwija się równolegle z europejską gospodarką. W obliczu trudności wynikających z zakłóceń łańcuchów dostaw, dotykających różnych sektorów przemysłu, wzrostu wstrzymywanej konsumpcji i rosnących kosztów energii, które wywierają presję na wzrosty cen, ekonomiści oczekują dalszego ożywienia gospodarczego w pozostałej części roku.

Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej inwestycje powinny wzmocnić się za sprawą korzystnych perspektyw dla popytu krajowego i zewnętrznego, a także realizacji planów naprawy gospodarczej w całej Europie. Inwestycje biznesowe napędzają popyt na finansowanie aktywów, co daje wyraźnie podstawy do optymizmu dla branży leasingowej.

Dziękujemy
________________________________________________

Marcin Balicki jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2013 r. związany z Millennium Leasing, gdzie początkowo pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Sprzedaży. Od maja 2015 r. Członek Zarządu Millennium Leasing, a od czerwca 2016 r. Prezes Zarządu Millennium Leasing. W maju 2017 r. został powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu (ZPL), a następnie Wiceprzewodniczącego Rady ZPL, współtwórca działającej w jego ramach Grupy ds. Digitalizacji. Coach, twórca forum dyskusyjnego „Filozofia przy sobocie” na LinkedIn, poświęconego m.in. zarządzaniu i rozwojowi osobistemu.