Leasing fabryczny Wielton
Trzy pytania do Jana Wiśniewskiego, dyrektora Centrum Badań i Analiz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA)
Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA
24.02.2023

Trzy pytania do Jana Wiśniewskiego, dyrektora Centrum Badań i Analiz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA)

Biorąc pod uwagę dane Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) w Polsce jest obecnie dostępna podobna liczba punktów ładowania co w Wielkiej Brytanii w 2013 r., w Niemczech w 2015 r., w Hiszpanii w 2017 r., czy w Szwecji w 2019 r. Branża nie jest w stanie samodzielnie pokonać licznych barier systemowych. Jakie działania należy podjąć aby przyśpieszyć rozwój transportu niskoemisyjnego w naszym kraju odpowiada Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.Redakcja - Co należy zrobić, aby Polska osiągnęła taki poziom elektromobilności jak Norwegia czy Holandia; czy to w ogóle jest możliwe?

Jan Wiśniewski - Po polskich drogach jeździ więcej samochodów z napędem elektrycznym niż np. w USA w 2011 r., w Norwegii w 2014 r., we Francji lub w Niemczech w 2015 r. Oczywiście nie oznacza to, że różnicę dzielącą nas od tych krajów nadrobimy w kilka lat, jednak globalne i europejskie trendy w obszarze e-mobility pozwalają zakładać, że już do 2025 r. liczba nowo rejestrowanych samochodów z napędem elektrycznym w Polsce wzrośnie co najmniej kilkukrotnie.

Mimo zwiększającej się floty pojazdów – w 2022 r. w Polsce liczba nowo zarejestrowanych osobowych samochodów całkowicie elektrycznych w 2022 r. była prawie trzykrotnie wyższa niż w 2020 r. i prawie sześciokrotnie wyższa niż w roku 2019 – konieczne jest niezwłoczna optymalizacja prawa pod kątem przyspieszenia rozbudowy infrastruktury ładowania. W 2022 r. uruchomiono 165 nowych stacji DC. Przez cały rok 2021 takich urządzeń zainstalowano 135, zaś w 2020 r. – 164. Oznacza to, że mimo nowych inwestycji, w Polsce nie następuje zdecydowane przyspieszenie tempa rozbudowy stacji ładowania prądem stałym. Efekty są widoczne już od wielu miesięcy – rozwój floty EV jest znacznie szybszy niż rozwój sieci ładowarek.

Przyspieszenie rozbudowy infrastruktury w Polsce wymaga zdecydowanych działań ze strony administracji publicznej. Branża nie jest w stanie samodzielnie pokonać licznych barier systemowych. Konieczne są zmiany prawa.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom sektora infrastruktury ładowania, PSPA wraz z kluczowymi partnerami branżowymi (w tym wiodącymi operatorami) opracowało w 2022 r. propozycję projektu specustawy zawierającą postulaty rozwiązań regulacyjnych znoszących największe bariery opóźniające rozbudowę sieci ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce.

Dla przeciętnego Polaka posiadanie auta napędzanego elektrycznością jest za drogie. Jak to zmienić, aby przysłowiowego Kowalskiego było stać na jego zakup, eksploatację i ewentualne naprawy?

Już teraz, dzięki dotacjom z programu NFOŚiGW „Mój Elektryk” i zdecydowanie niższym kosztom eksploatacji, samochody elektryczne w wielu przypadkach wykazują przewagę na swoimi spalinowymi odpowiednikami w zakresie całkowitych kosztów posiadania (TCO), stanowiącymi najważniejsze kryterium, którym powinny się kierować osoby planujące zakup nowego pojazdu.

Użytkowanie pojazdów zeroemisyjnych jest szczególnie opłacalne w przypadku ładowania ich z domowego gniazdka lub wallboxa. Jeżeli korzystamy z taryfy nocnej, koszt przejechania 100 km samochodem elektrycznym segmentu B wynosi mniej niż 8 zł, a podobnym pojazdem z silnikiem benzynowym – prawie 40 zł. Przy przebiegu 50 000 km na samych kosztach energii i paliwa możemy zaoszczędzić nawet ponad 15 tys. zł. Do tego należy doliczyć zdecydowanie wyższy poziom niezawodności (samochody elektryczne są znacznie prostsze konstrukcyjnie niż pojazdy spalinowe), tańsze i rzadsze przeglądy, czy też oszczędności wynikające z przywilejów takich jak prawo do darmowego parkowania w płatnych strefach miejskich, czy też uprawnienie do nieograniczonego wjazdu w obręb stref czystego transportu.

Co to jest i czym się zajmuje PSPA?

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych jest obecnie największą organizacją branżową kreującą rynek zeroemisyjnego transportu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Do grona naszych partnerów należy ponad 200 podmiotów z całego łańcucha wartości e-mobility, w tym czołowe koncerny motoryzacyjne, operatorzy infrastruktury ładowania, producenci akumulatorów litowo-jonowych, dostawcy stacji ładowania, podzespołów do pojazdów elektrycznych, oprogramowania, liderzy branży TSL, firmy doradcze i kancelarie prawne. Współpracujemy również z licznymi samorządami, NGO oraz uczelniami wyższymi. Misją PSPA jest kształtowanie odpowiedniego otoczenia gospodarczego, pozwalającego na rozwój nisko- i zeroemisyjnego transportu w Polsce i w regionie CEE.

Dziękujemy za rozmowę.