Trzy pytania do Jana Kamoji-Czapińskiego
Jan Kamoja-Czapiński, dyrektor Centrum Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH)
01.01.2021

Trzy pytania do Jana Kamoji-Czapińskiego

O szansach zwiększenia napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw mówi Jan Kamoja-Czapiński, dyrektor Centrum Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH).

Redakcja - Jak wygląda system wsparcia dla potencjalnych zagranicznych inwestorów w Polsce?

Jan Kamoja-Czapiński: Duzi inwestorzy mogą otrzymać w Polsce najwyższą możliwą w Unii Europejskiej pomoc publiczną – do 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Dodatkowo modyfikacji uległy dwa najważniejsze programy pomocy publicznej, czyli zwolnienie z podatku dochodowego oraz grant w ramach „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”. Teraz otrzymanie zwolnienia z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji możliwe jest na terenie całej Polski, a nie tylko na gruntach należących do Specjalnych Stref Ekonomicznych. Jeśli chodzi o grant inwestycyjny ułatwiono proces aplikacyjny firmom innowacyjnym, na rozwoju których szczególnie nam zależy. W ramach regionalnej pomocy publicznej inwestorzy mogą również w wielu miejscach skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Ci, którzy realizują projekty z zakresu badań i rozwoju mogą liczyć na odliczenie podatkowe w wysokości nawet 250% kosztów ponoszonych na ten cel i nie wpływa to negatywnie na zwolnienie podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Dodatkowo przychody z praw własności intelektualnej mogą następnie opodatkować bardzo korzystną – 5% stawką podatkową.

Jakie atrybuty ma Polska względem innych krajów regionu Europy Środkowo – Wschodniej?

Polska jest największym krajem regionu, gdzie mieszka aż 40% z populacji spośród 9 krajów Europy Środkowo-Wschodniej należących do UE. Inwestorzy często podkreślają, że Polska może się nadal pochwalić dostępnością kadr, które są cenione za pracowitość, kompetencje, zaangażowanie oraz wydajność. Wysoko wykwalifikowana kadra w połączeniu z wciąż konkurencyjnymi kosztami pracy jest jednym z czynników sukcesu. Uwagę zwraca też położenie Polski na przecięciu szlaków transportowych oraz potencjał infrastrukturalny i zasobowy. Inwestorzy wysoko oceniają przygotowanie terenów inwestycyjnych, zarówno pod względem technicznym, jak i prawnym. Umacnia się pozycja Polski w rankingu dotyczącym infrastruktury logistycznej ze względu na progres w zakresie jakości i rozwoju dróg krajowych, autostrad, transportu lotniczego i kolejowego. Własne porty morskie, wraz z łączącą je z ośrodkami w głębi kraju infrastrukturą, wyróżniają nas na tle konkurencji. Mocną stroną są też sieci telekomunikacyjne i teleinformatyczne, dostępne zasoby naturalne oraz duży rynek wewnętrzny. Inwestorzy zwracają uwagę na transparentność i rzetelność partnerów biznesowych oraz dobrą współpracę z administracją samorządową.


Istnieją pewne skojarzenia, a może stereotypy, kiedy widzimy na produkcie napis „Made in Germany”, czy „Made in Japan”. Jakie są skojarzenia europejskich klientów, gdy widzą napis „Made in Poland”?

Polska kojarzy się coraz bardziej z konkretnymi branżami. Gdy mówimy „Made in Germany”, często myślimy o samochodach. Jednak czy zdajemy sobie sprawę, że znacząca część podzespołów niemieckich samochodów jest produkowana w Polsce? W tak zaawansowanej i wyjątkowo pilnującej wyśrubowanych norm branży, jak lotnictwo, produkujemy już jedne z najbardziej skomplikowanych części. Obecnie Polska staje się hubem produkcji ogniw i baterii oraz ich podzespołów do samochodów elektrycznych – branży, która odpowiada za znaczną cześć wartości tych pojazdów. Przykładów branż, w których polska marka znaczy wiele na świecie jest wiele; jachty, kosmetyki, czy wreszcie gry. W przyszłości myślę, że marka „Made in Poland” będzie przede wszystkim oznaczała innowacyjność.

Jan Kamoji-Czapiński jest dyrektorem Centrum Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Obecnie Agencja obsługuje blisko 200 potencjalnych projektów inwestycyjnych, które mogłyby stworzyć ponad 40 tys. miejsc pracy i wygenerować inwestycje o wartości ok.10 mld euro.