Trzy pytania do Ewy Ptaszyńskiej, zastępczyni kierownika zespołu ds. Polityki Transportu Drogowego w Komisji Europejskiej
Ewa Ptaszyńska, Deputy Head of Unit for Road Transport Policy EC
15.04.2024

Trzy pytania do Ewy Ptaszyńskiej, zastępczyni kierownika zespołu ds. Polityki Transportu Drogowego w Komisji Europejskiej

Elektryfikacja branży motoryzacyjnej rozwija się dynamicznie. Trend ten przybiera na sile także w sektorze transportu ciężarowego, który stoi w obliczu konieczności ponownego zdefiniowania strategii w zakresie ochrony środowiska oraz podejścia w zarządzaniu bezemisyjną flotą. Obecnie sektor transportu ciężkiego w 98 proc. stanowią pojazdy wyposażone w silniki Diesla. Dlaczego konieczna jest dekarbonizacja transportu ciężkiego w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jakie działania podejmuje Komisja Europejska w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) odpowiada Ewa Ptaszyńska, zastępczyni kierownika zespołu ds. Polityki Transportu Drogowego w Komisji Europejskiej (Deputy Head of Unit for Road Transport Policy EC).

 

 

Redakcja: Pojazdy ciężkie stanowią zaledwie 2% wszystkich pojazdów poruszających się po drogach w Unii Europejskiej. Czy warto, na tym etapie, nadawać mu aż tak wysoki priorytet w walce o zmniejszenie emisji?

Ewa Ptaszyńska: Należy pamiętać, że te 2% liczby pojazdów przekłada się na prawie 30% całkowitych emisji generowanych przez transport drogowy. W ramach działań Unii Europejskiej uważamy, że konieczne jest teraz wdrażanie działań skierowanych do obszaru ciężkiego transportu drogowego. Nie wszystkie doświadczenia zdobyte przy sprzedaży samochodów osobowych z alternatywnymi napędami są przydatne do planowania działań wobec ciężkich samochodów. Wystarczy spojrzeć na wyzwanie jakim jest zmniejszenie ładowności (w ramach ustalonej masy całkowitej) takiego pojazdu w związku z faktem wyposażenia go w ciężką baterię. Inna kwestia to temat ceny - elektryczny pojazd ciężarowy jest 3 - 4 krotnie droższy od takiego z silnikiem diesla. W przypadku aut osobowych różnice w cenie są mniejsze.

Z Pani odpowiedzi wynika, że jest to trudne wyzwanie i pewnie nie ma prostych recept na popularyzację bezemisyjnych pojazdów ciężarowych? Jakie działania powinny być podjęte?

W ramach prac Komisji Europejskiej nad wdrożeniem Strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności podjęliśmy szereg inicjatyw , które mają i będą miały wpływ na popularyzację i przyspieszenie ciężkiego transportu drogowego. Musimy stworzyć regulacje, które pozwolą na tworzenie infrastruktury ładowania w kluczowych dla ciężkiego transportu lokalizacjach, w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Musimy zadbać o to, by pomiar emisji był spójny we wszystkich krajach Unii a ceny winietek autostradowych odnosiły się do tego, czy i w jakim stopniu pojazd zanieczyszcza środowisko. Musimy również wprowadzić zachęty dla przewoźników by zainwestowali w zeroemisyjne pojazdy. Tu musimy zacząć od zapewnienia co najmniej takiej samej ładowności (a może nawet większej jeśli zeroemisyjne mechanizmy napędowe staną się lżejsze) pojazdów zeroemisyjnych z ciężarówkami napędzanymi paliwami kopalnymi.

Jakie są najważniejsze wyzwania, które stoją przed Panią i innymi zespołami w Komisji Europejskiej?

Myślę, że najważniejszymi sprawami jest zapewnienie dostępności pojazdów w akceptowalnych cenach oraz szybki i na odpowiednio szeroką skalę rozwój infrastruktury. Ważna jest standaryzacja rozwiązań i zunifikowanie podzespołów i części, które by gwarantowały współzamienność. Wydaje się także, że dużo uwagi należy poświęcić zmniejszeniu poziomu ryzyka biznesowego, na przykład poprzez innowacyjne produkty finansowe takie jak gwarantowanie wartości rezydualnej dla leasingowanych pojazdów. Dużo trzeba zrobić w obszarze planowania i wydawania istotnych pozwoleń na infrastrukturę ładowania w krajach członkowskich. Jeśli chodzi o finansowanie to mamy kilka źródeł, ale najważniejszym będzie to z którego obecnie korzysta kolej – ciężki transport drogowy i transport kolejowy ma wiele cech wspólnych.

Dziękujemy za rozmowę

______________________________________________


Ewa Ptaszyńska posiada doświadczenie w projektach rozwoju regionalnego i zarządzania projektami Unii Europejskiej, zarówno w administracji regionalnej, jak i w sektorze prywatnym. Od 2007 r. jest zaangażowana w rozwój polityki transportu, a jej domena to kształtowanie zrównoważonego, wydajnego i przyszłościowego transportu drogowego. Jednym z projektów badawczych (we współpracy z Uniwersytet Berkeley) było wykorzystanie automatyzacji w sektorze transportu ciężarowego.