Karta BP Plus Advertisement

Ludzie flot

Wypowiedzi szefów na temat stosowanych przez nich nowoczesnych rozwiązań w prowadzeniu flot wraz z krótkim życiorysem zawodowym osoby udzielającej wywiadu