Tomasz Sudaj prezesem Zarządu Związku Polskiego Leasingu
Tomasz Sudaj, prezes ZPL
01.12.2021

Tomasz Sudaj prezesem Zarządu Związku Polskiego Leasingu

Tomasz Sudaj, ekspert związany z branżą leasingową i finansową od blisko 20 lat, został powołany na stanowisko prezesa Zarządu Związku Polskiego Leasingu (ZPL). Nowy prezes ZPL będzie dbał o sprawy Związku i reprezentował branżę leasingową w Polsce w relacji z innymi podmiotami. Jest to nowa funkcja utworzona w ramach zmienionej struktury polskiej organizacji leasingowej.

Związek Polskiego Leasingu wszedł w kolejną fazę zmian. Członkowie Komitetu Wykonawczego, należący do zespołu ds. transformacji statutowej ZPL, przez ostatni rok prowadzili otwarty dialog w gronie osób zarządzających polskimi spółkami leasingowymi. Te rozmowy zaowocowały nowym statutem, strukturą organizacyjną oraz zmienionym modelem działania ZPL. Na czele polskiej branży leasingowej po raz pierwszy w historii ZPL stanie osoba, której podstawową działalnością będzie dbanie o sprawy Związku i reprezentowanie całej branży leasingowej w Polsce w relacji z innymi podmiotami.

Nowy prezes ZPL będzie pracował na rzecz branży leasingowej w pełnym wymiarze czasu. To stanowisko 1 grudnia br. zostało powierzone Tomaszowi Sudajowi, praktykowi związanemu z branżą leasingową od blisko 20 lat. Do tej pory pracami Związku kierowali prezesi poszczególnych spółek leasingowych, w ramach ich społecznego zaangażowania.

- Cieszę się, że do zespołu Związku Polskiego Leasingu, na stanowisku prezesa dołącza Tomasz Sudaj. Potrzeba wprowadzenia zmian w naszej organizacji kiełkowała od pewnego czasu. Branża leasingowa, podobnie jak inne sektory gospodarki, stoi obecnie przez wieloma wyzwaniami, na które chcemy przygotować firmy leasingowe, naszych partnerów i klientów branży. Liczę na owocną współpracę z nowym prezesem ZPL - powiedział Paweł Pach, przewodniczący Rady Związku Polskiego Leasingu. 

Tomasz Sudaj swoją pracę zawodową rozpoczynał w strukturach Europejskiego Funduszu Leasingowego, gdzie zarządzał sprzedażą na różnych poziomach. W latach 2011-2018 odpowiadał za obszar strategii rynkowej Santander Leasing. Zajmował się m.in. budową, optymalizacją i realizacją strategii spółki oraz brał udział w strategicznych projektach rynkowych w segmencie klientów SME. Od 2019r., jako Senior Consultant, doradzał firmom oraz instytucjom w ramach międzynarodowej sieci doradców Invigors Part of The Alta Group.

Zmieniony statut polskiej organizacji leasingowej precyzuje, że organami Związku Polskiego Leasingu będą: Walne Zebranie ZPL, Rada Związku, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński. Funkcjonujący dotychczas Komitet Wykonawczy ZPL został przemianowany w Radę Związku, która to Rada będzie sprawowała stały nadzór nad działalnością nowego Zarządu ZPL. (ww)