Roberto Matteucci dyrektorem generalnym Stellantis w Polsce
Roberto Matteucci
25.03.2021

Roberto Matteucci dyrektorem generalnym Stellantis w Polsce

Roberto Matteucci obejmuje funkcję dyrektora generalnego Stellantis w Polsce. Na swoim nowym stanowisku będzie odpowiadał za działalność handlową firmy oraz wszystkie marki należące do Grupy PSA (Peugeot, Opel, Citroen, DS). Roberto Matteucci będzie raportował do Philippe’a Narbeburu, odpowiedzialnego za kraje spoza grupy G5 w ramach organizacji rozszerzonej Europy (Enlarged Europe).


Roberto Matteucci jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Luiss (Włochy). Swoją karierę rozpoczął w 1988 roku w firmie Ford, następnie w 1996 roku dołączył do firmy General Motors, w której kolejno zajmował stanowiska dyrektora sprzedaży Opel Italy, dyrektora marketingu marki Opel odpowiedzialnego za Skandynawię oraz dyrektora marki Opel we Włoszech. W 2008 roku objął stanowisko dyrektora generalnego General Motors Italy i odpowiadał za marki Opel, Chevrolet i Saab. Od października 2018 roku sprawował funkcję wiceprezesa ds. rozwoju sieci dealerskiej Groupe PSA.
Roberto Matteucci od marca 2020 roku pełni funkcję dyrektora generalnego Groupe PSA w Polsce.

O firmie Stellantis

Stellantis to jeden z światowych producentów samochodów i dostawca usług mobilnych, kierujący się jasną wizją: oferować swobodę poruszania się dzięki wyjątkowym, przystępnym cenowo i niezawodnym rozwiązaniom mobilnym. Oprócz bogatego dziedzictwa Grupy i jej szerokiej obecności geograficznej, jej największe atuty to zrównoważona wydajność, ogromne doświadczenie i szerokie spectrum talentów pracowników pracujących na całym świecie. Stellantis będzie wykorzystywać swoje szerokie portfolio kultowych marek, założonych przez wizjonerów, którzy napełnili je pasją i duchem rywalizacji, przemawiającym zarówno do pracowników, jak i klientów. Stellantis dąży do tego, aby stać się najlepszym, nie największym, zapewniając jednocześnie dobrobyt społecznościom, w których działa oraz tworząc wartość dodaną dla wszystkich interesariuszy. (JB)