Robert Antczak wzmocnił władze Związku Polskiego Leasingu
Robert Antczak
10.06.2021

Robert Antczak wzmocnił władze Związku Polskiego Leasingu

Robert Antczak, prezes Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) oraz dyrektor generalny Arval Polska dołączył do Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu (ZPL).

To nie jedyna zmiana, jaka nastąpiła w ostatnim miesiącu we władzach Związku Polskiego Leasingu. Obok Roberta Antczaka, do Komitetu Wykonawczego ZPL dołączyli: Alicja Żyła, prezes zarządu ING Lease oraz Rafał Piskorski, dyrektor generalny BNP Paribas Leasing Solutions Polska, dyrektor Departamentu Leasingu w BNP Paribas Bank Polska. Zgodnie ze statutem ZPL, Komitet Wykonawczy Związku Polskiego Leasingu liczy obecnie siedmiu prezesów, wybieranych przez delegatów Walnego Zebrania ZPL oraz jednego członka, wskazywanego przez PZWLP. Ta organizacja jest z kolei członkiem zbiorowym Związku Polskiego Leasingu o specjalnym statusie i odrębnej strukturze.

Robert Antczak, nowy wiceprzewodniczący KW ZPL, pracując społecznie na rzecz polskiej branży leasingowej, będzie dążył do wzmocnienia i zacieśnienia współpracy pomiędzy Związkiem Polskiego Leasingu, a Polskim Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

- Związek Polskiego Leasingu to kluczowy partner dla naszej organizacji, z którym od wielu lat współpracujemy w najważniejszych dla polskiej branży leasingowej obszarach - powiedział Robert Antczak.

Obecnie branża leasingowa w Polsce ma przed sobą bardzo trudne, być może nawet najbardziej wymagające w całej swojej historii zadanie, tj. odbudowę po okresie spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa. COVID-19 wpłynął jednak na branżę nie tylko w sposób negatywny, ale również wyzwolił i przyśpieszył wiele procesów, zmiany modeli działalności, stał się motorem napędowym do szybszego wdrażania szeregu rozwiązań zwiększających elastyczność usług leasingowych oraz ich szeroko pojętą cyfryzację. Są to strategiczne obszary dla rozwoju polskiej branży leasingowej oraz wynajmu aut w przyszłości, wymagające często szerokiego porozumienia oraz reprezentacji interesów całej branży wobec legislatora. Z tego względu, w mojej ocenie, współpraca ZPL i PZWLP nabiera aktualnie szczególnego znaczenia - dodał.

Pełny skład Komitetu Wykonawczego ZPL:


• Paweł Pach, przewodniczący KW ZPL i prezes zarządu PKO Leasing,
• Robert Antczak, wiceprzewodniczący KW ZPL, prezes zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, dyrektor generalny Arval Polska,
• Marcin Balicki, wiceprzewodniczący KW ZPL i prezes zarządu Millennium Leasing,
• Szymon Kamiński, wiceprzewodniczący KW ZPL i prezes zarządu PEKAO Leasing,
• Rafał Piskorski, wiceprzewodniczący KW ZPL i dyrektor generalny BNP Paribas Leasing Solutions Polska,
• Cezary Raczyński, wiceprzewodniczący KW ZPL i prezes zarządu mLeasing,
• Radosław Woźniak, wiceprzewodniczący KW ZPL i prezes zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego,
• Alicja Żyła, wiceprzewodnicząca KW ZPL i prezes zarządu ING Lease (Polska).

Komitet Wykonawczy będzie pracował w obecnym formacie do czasu wejścia w życie nowego statutu Związku Polskiego Leasingu. Na mocy tego dokumentu na czele polskiej organizacji leasingowej stanie prezes zarządu, który będzie organizował prace Związku i reprezentował go na zewnątrz, ale nie będzie pełnił funkcji zarządczej w żadnej ze spółek leasingowych. Po wejściu w życie wszystkich zmian, organami ZPL będą: Walne Zebranie ZPL, Rada Związku, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński. Obecnie działający Komitet Wykonawczy ZPL zostanie przemianowany w Radę Związku, która to Rada będzie sprawowała stały nadzór nad działalnością nowego Zarządu ZPL.

ZPL

 

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to pierwsza polska organizacja leasingowa, działająca na polskim rynku od blisko 30 lat. Związek zrzesza 29 firm leasingowych oraz organizację związaną z rynkiem wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów). ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych, dotyczących branży leasingowej. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu.

Organizacja prowadzi także działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu, jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 45 związków z 32 krajów Europy. Polska organizacja leasingowa ma swojego reprezentanta w Radzie Dyrektorów Leaseurope, a także uczestniczy w pracach powołanych przez Leaseurope Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Prawnych, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi Leaseurope.

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) jest organizacją skupiającą 17 firm, specjalizujących się w wynajmie i leasingu aut na polskim rynku flotowym. Organizacja reprezentuje ok. 75% rynku pojazdów obsługiwanych w ramach wynajmu długoterminowego oraz należą do niej największe polskie i międzynarodowe firmy Rent a Car. Celem działalności organizacji jest kształtowanie i wpływanie na rozwój branży wynajmu długoterminowego pojazdów oraz Rent a Car w Polsce. (ww)