Paweł Tuzinek pokieruje Związkiem Dealerów Samochodów
Paweł Tuzinek, prezes ZDS
14.09.2021

Paweł Tuzinek pokieruje Związkiem Dealerów Samochodów

Paweł Tuzinek pokieruje przez najbliższe cztery lata Związkiem Dealerów Samochodów, który 
zrzesza przedsiębiorców odpowiadających za ponad 50% udziałów w krajowym rynku dealerskim. Polska branża autoryzowanych dystrybutorów samochodów i serwisów to prawie 600 przedsiębiorstw, w ponad 90% o polskim kapitale, w większości firm rodzinnych, zatrudniających łącznie około 50 000 pracowników.


Paweł Tuzinek jest związany ze Związkiem Dealerów Samochodów od 2010 roku, czyli praktycznie od początku istnienia organizacji. Dotychczas świadczył pomoc prawną polskim dealerom samochodów, odpowiadając na bieżące problemy prawne branży. Stale opiniował niemal wszystkie dokumenty kierowane do dealerów przez importerów, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki i organy administracji publicznej. Na bieżąco uczestniczył w procesach tworzenia prawa, przygotowując opinie, stanowiska i postulaty w imieniu branży dystrybutorów samochodów. Brał udział w procesie tworzenia wszystkich najważniejszych dla branży dystrybucji pojazdów i usług serwisowych zmian prawnych w ostatnich 11 latach.

Walne Zgromadzenie Członków Związku Dealerów Samochodów w trakcie poniedziałkowego posiedzenia wybrało również nową Radę Dealerów w następującym składzie: Michał Łuczak, Robert Bergier, Artur Dąbrowski, Marek Drabczyk, Grażyna Dukiewicz-Zagrajek, Grzegorz Hankus, Krzysztof Jaroszewicz, Bogusław Kowalski, Piotr Krasnodębski, Mikołaj Szadkowski, Agata Raniecka, Marcin Słomkowski, Radosław Sternicki, Adam Syguła, Waldemar Świercz

Walne Zgromadzenie członków wybrało również Komisję Rewizyjną na kadencję 2021-2025 w składzie: Aneta Markowska, Karol Szatanik, Piotr Kowalski. (ww)